CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego badania
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego


Badania i ekspertyzy

Tytuł projektu: Polish Airports in the European Union – Competitive Challenges, Regulatory Requirements and Development Perspectives

Rodzaj projektu: zlecony (przez Przedsiębiorstwo Państwowe – Porty Lotnicze)

Realizatorzy Maciej Bernatt, Filip Czernicki, Agata Jurkowska-Gomułka, Dariusz Kaliński, Igor Komarnicki, Michał Kozłowski, Elżbieta Krajewska, Tomasz Ludwicki, Michał Mijal, Tadeusz Skoczny, Aleksandra Wąsowska, Anna Żebrowska-Dreger.

Czas realizacji: grudzień 2012 – maj 2013

Rezultaty projektu: raport badawczy opublikowany jako: Polish Airports in the European Union – Competitive Challenges, Regulatory Requirements and Development Perspectives. Edited by Filip Czernicki and Tadeusz Skoczny, University of Warsaw Faculty of Management Press, Warsaw 2013.

Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję Zakończył się trzeci i ostatni etap badań nad usługami portów lotniczych w Unii Europejskiej i Polsce, prowadzonych w latach 2009-2013 przez zespół badawczy składający się z pracowników naukowych Wydziału Zarządzania UW oraz pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego – Porty Lotnicze. Rezultaty etapu pierwszego zawarte są w raporcie Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce a prawo konkurencji i regulacje sektorowe (2009), a drugiego w raporcie Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce II – wybrane zagadnienia (2010). Raport z badań etapu trzeciego podsumowuje rezultaty badań dwóch poprzednich etapów. Prezentuje najbardziej wartościowe ustalenia dotyczące prawnych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania portów lotniczych w Polsce i w Unii Europejskiej (w jej wybranych państwach członkowskich).