CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego badania
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Badania i ekspertyzy

Rodzaj działania: Ekspertyza naukowa

Tytuł: Prawne aspekty uporządkowania zasad wykorzystywania numeracji na cele świadczenia usług Premium Rate

Autor: Prof. dr hab. Stanisław Piątek (Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Antymonopolowych i regulacyjnych)

Data: 6 grudnia 2016 r.

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego. Sporządzony raport nt. Prawnych aspektów uporządkowania zasad wykorzystywania numeracji na cele świadczenia usług Premium Rate będzie częścią szerszego opracowania przygotowywanego przez Instytut Łączności.