CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego badania
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Badania i ekspertyzy

CARS prowadzi badania naukowe oraz prace rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie ochrony konkurencji oraz prokonkurencyjnej regulacji sektorowej w gospodarce rynkowej, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów sieciowych (transport, energetyka, telekomunikacja). Są to głównie badania prawnicze, ekonomiczne lub interdyscyplinarne.

Działalność badawcza CARS obejmuje badania statutowe i własne Wydziału Zarządzania UW i jego pracowników oraz – w coraz szerszym zakresie – badania kontraktowe, zlecone lub sponsorowane, przez podmioty gospodarcze (głównie prywatne). W takich projektach badawczych CARS mogą uczestniczyć nie tylko pracownicy naukowi, ale także praktycy – prawnicy, ekonomiści i specjaliści od zarządzania – aktywni zawodowo w sektorach regulowanych, w tym pracownicy podmiotów gospodarczych zlecających lub sponsorujących te badania.

Strategia CARS na najbliższe lata obejmuje również pozyskiwanie krajowych i europejskich grantów publicznych.

Dodano 18.06.2013 • Pełny artykuł(4) Polish Airports in the European Union – Competitive Challenges, Regulatory Requirements and Development Perspectives (2013)

Dodano 04.10.2012 • Pełny artykuł(3) Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce II – wybrane zagadnienia (2011)

Dodano 30.06.2010 • Pełny artykuł(2) Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce – uwarunkowania antymonopolowo-prawne i regulacyjne (2009)

Dodano 30.06.2010 • Pełny artykuł(1) Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce (2007)