CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego doradztwo
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Doradztwo i szkolenia

Studenckie Warsztaty Regulacyjne to inicjatywa studentów, zainteresowanych prawnymi i ekonomicznymi aspektami rynków regulowanych. Uczestnikami warsztatów są wybrani ze względu na wiedzę i samodzielność studenci prawa, ekonomii i zarządzania, a do współpracy przy prowadzeniu zajęć zaangażowani zostali najlepsi praktycy i specjaliści z sektora prywatnego i publicznego oraz pracownicy naukowi. Celem projektu jest wypełnienie luki edukacyjnej w zakresie rynków regulowanych, pogłębienie wiedzy oraz kształcenie potencjalnych specjalistów w tej dziedzinie poprzez stworzenie przyjaznego programu edukacyjnego w celu wymiany doświadczeń i wiedzy wśród ekspertów i osób zainteresowanych.

Studenckie Warsztaty Regulacyjne Studenckie Warsztaty Regulacyjne 2014

Prokonkurencyjne regulacje sektorowe Prokonkurencyjne regulacje sektorowe (wprowadzenie do studenckich warsztatatów regulacyjnych) – T. Skoczny