CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego doradztwo
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Doradztwo i szkolenia

Rodzaj działania: Raport

Tytuł: Listy czasopism punktowanych z zakresu ochrony konkurencji i regulacji

Autorzy: Dariusz Aziewicz (doktorant w Samodzielnym Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW), dr Ewa M. Kwiatkowska (Akademia Leona Koźmińskiego) i Ilona Szwedziak-Bork (doktorantka w Samodzielnym Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW)

Data e-publikacji: 6 maj 2014 r.

Listy stanowią robocze produkty projektu badawczo-metodologicznego, realizowanego od początku 2014 r. w Samodzielnym Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW. Celem tego projektu było dokonanie identyfikacji czasopism naukowych, w których mogą i powinny publikować swoje artykuły osoby zajmujące się prawem i ekonomią ochrony konkurencji i regulacji sektorowych. Listy obejmują nie tylko czasopisma z list „A” (tzw. listy filadelfijskiej) i „B” MNiSzW, ale także inne renomowane czasopisma zagraniczne (głównie anglojęzyczne). Lista czasopism z zakresu regulacji sektorowych będzie rozszerzana o czasopisma dotyczące sektorów transportu (głównie kolejowego i lotniczego), usług pocztowych i usług finansowych (głównie bankowych i ubezpieczeniowych).

W intencji CARS listy te mają stanowić pomoc dla członków CARS i innych, zwłaszcza młodszych pracowników naukowych (doktorantów) i praktyków, gdy będą podejmowali decyzję, do jakiego czasopisma naukowego posłać swój artykuł, aby uzyskać jak najwięcej punktów i dotrzeć do jak największego i najważniejszego grona czytelników.

Lista czasopism punktowanych z zakresu ochrony konkurencji i regulacji A – Wykaz czasopism naukowych dotyczących tematyki prawa ochrony konkurencji

Lista czasopism punktowanych z zakresu ochrony konkurencji i regulacji A – Wykaz czasopism naukowych dotyczących tematyki prawa ochrony konkurencji