CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego konferencje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego


Konferencje

Tytuł konferencji: Model kontroli sądowej w sprawach ochrony konkurencji i regulacji

Data i miejsce: 4 lipca 2012 r., Warszawa

Organizatorzy: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych

Referenci: prof. Zbigniew Kmieciak, prof. Stanisław Piątek, prof. Tadeusz Skoczny, prof. Karol Weitz, prof. Andrzej Wróbel, dr Maciej Bernatt

W konferencji w charakterze panelistów udział wzięli prof. Zbigniew Kmieciak, sędzia NSA, prof. Stanisław Piątek z Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania WZ UW, prof.  Tadeusz Skoczny (Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW), prof. Karol Weitz (członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego) oraz prof. Andrzej Wróbel, sędzia TK. Wprowadzenie do dyskusji przedstawił dr Maciej Bernatt z Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW. Po wystąpieniach panelistów miała miejsce ponad godzinna dyskusja, w której wzięli udział obecni na sali sędziowie, praktycy (adwokaci radcowie), naukowcy i urzędnicy zajmujący się ochroną konkurencji i regulacją.

Konferencja skoncentrowana była na następujących zagadnieniach: (1) Wymogi konstytucyjne i konwencyjne sądowej kontroli postępowań administracyjnych; (2) Sprawowanie pełnej i specjalistycznej kontroli sądowej postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i regulacji w obecnym modelu; (3) Obecny model kontroli sądowej w Polsce w perspektywie porównawczej; (4) Kontrola sądowa postępowania przed Komisją Europejską w sprawach konkurencji; (5) Kontrola sądowo-administracyjna postępowania w sprawach konkurencji i regulacji – perspektywa sądów administracyjnych; (6) Kontrola sądowa postępowania w sprawach konkurencji i regulacji – perspektywa legislacyjna.

Model kontroli sądowej Pełny artykułZałożenia

sprawach ochrony konkurencji i regulacji Pełny artykułProgram

konkurencja w sądach Pełny artykułSprawozdanie

kotrola sądowa unia europejska Zobacz galerięGaleria zdjęć