CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego konferencje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego


Konferencje

Tytuł warsztatu: Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Data i miejsce: 16 kwietnia 2013 r., Warszawa

Organizatorzy: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych

Referent: Andrzej Turliński

Zaproszenie prawa wglądu do materiału dowodowego Pełny artykułZaproszenie

Sąd Okręgowy w Warszawie Pełny artykułPostanowienie z 23.01.2013

Postanowienie sądowe Pełny artykułPostanowienie z 19.03.2013