CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego konferencje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencje

Tytuł: Konferencja CARS: Wpływ prawa unijnego na polskie prawo antymonopolowe i regulacyjne [The impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulation]

Data i miejsce: 21 maja 2014 r., Warszawa

Organizator: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych

Moderatorzy: prof. S. Dudzik, prof. C. Kosikowski, prof. W. Hoff, prof. K. Strzyczkowski

Referenci: dr hab. K. Kowalik-Bańczyk, P. Sitarek, M. Kulesza, M. Gac, dr D. Wolski, J. Krzemiński, prof. S. Dudzik i E. Rumak, A. Laszczyk, Sz. Syp, E.M. Kwiatkowska, P. Semeniuk, P. Ryś, dr M. Chołodecki, D. Aziewicz, W. Podlasin

Cel: To discuss the most important and most interesting aspects on the influence exercised by EU law on Polish competition law and regulation.

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) zorganizowało 21 maja 2014 roku konferencję naukową upamiętniającą dziesiątą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Konferencja miała na celu przedyskutować najważniejsze i najbardziej interesujące aspekty wpływu prawa unijnego na polskie prawo antymonopolowe i regulacyjne. Prelegenci omówili harmonizację prawa unijnego i główne narzędzia wykorzystane w tym celu. Jedna z prelegentek przekonywała, że w prawie konkurencji nie powinno się mówić o harmonizacji, ale przede wszystkim o unifikacji prawa, ponieważ prawo unijne jest stosowane zamiast a nie obok prawa krajowego, wtedy kiedy dany przypadek ma wymiar unijny. Ostatnia prezentacja była poświęcona tematowi ‘Wpływ prawa UE na kształt polskiego programu darowania i łagodzenia kar’. Po zajmującej dyskusji konferencja została podsumowana przez prof. Tadeusza Skocznego.

Wpływ prawa unijnego na polskie prawo antymonopolowe i regulacyjne Pełny artykułProgram konferencji

Wpływ prawa unijnego na polskie prawo antymonopolowe i regulacyjne Pełny artykułRejestracja

Galeria zdjęć:

The impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulationThe impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulation