CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego konferencje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencje

Tytuł: Znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – najważniejsze zmiany i kierunki dalszej modernizacji

Data i miejsce: 19.01.2015 r., Warszawa

Organizator: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych

Moderatorzy: Małgorzata Szwaj, Esq. (Linklaters); prof. INP PAN dr hab. Dawid Miąsik (INP PAN i BSiA SN)

Referenci: dr Grzegorz Materna (UOKiK, INP PAN), Agata Zawłocka-Turno (UOKiK); prof. dr Sławomir Dudzik (WPiA UJ); prof. dr Anna Piszcz (WPiA UwB); prof. dr Konrad Kohutek (KA); dr Maciej Bernatt (WZ UW), dr Bartosz Turno (WKB); Małgorzata Modzelewska de Raad, Esq. (Modzelewska Paśnik)

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Wiceprezes UOKiK Pani Bernadety Kasztelan-Świetlik. Jej kolejnym głównym elementem były dwa ogólne panele dyskusyjne, w których zarysowane zostały najważniejsze problemy związane ze stosowaniem znowelizowanej ustawy oraz kluczowe potrzeby przyszłej modernizacji (nowelizacji) ustawy. Oba panele odbyły się w formie trzech wystąpień wprowadzających oraz dyskusji ogólnej. Konferencję podsumował prof. dr hab. Tadeusz Skoczny.

Znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Pełny artykułKoncepcja

Program Znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Pełny artykułProgram

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 10 grudnia 2014 Pełny artykułNowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 10 grudnia 2014 r. – najważniejsze zmiany w zakresie kontroli koncentracji

 Pełny artykułNowe elementy regulacji prawnej kar pieniężnych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

 Pełny artykułMaterialne i procesowe zmiany w zakresie praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów

 Pełny artykułDalsze zmiany w systemie kar pieniężnych

 Pełny artykułMaterialnoprawne przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Formularz zgłoszeniowy Pełny artykułFormularz zgłoszeniowy