CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego konferencje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencje

Tytuł: Znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – najważniejsze zmiany i kierunki dalszej modernizacji

Data i miejsce: 19.01.2014 r., Warszawa

Organizator: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych

Moderatorzy:

Referenci:

Znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Pełny artykułKoncepcja

Program Znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Pełny artykułProgram

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 10 grudnia 2014 Pełny artykułNowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 10 grudnia 2014 r. – najważniejsze zmiany w zakresie kontroli koncentracji

 Pełny artykułNowe elementy regulacji prawnej kar pieniężnych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

 Pełny artykułMaterialne i procesowe zmiany w zakresie praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów

 Pełny artykułDalsze zmiany w systemie kar pieniężnych

 Pełny artykułMaterialnoprawne przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Formularz zgłoszeniowy Pełny artykułFormularz zgłoszeniowy