CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego konferencje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencje

Tytuł: Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji (2016)

Data i miejsce: 20.04.2016 r., Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Organizator: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Moderatorzy: Prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński (SKS, Partner); Sędzia Katarzyna Lis-Zarrias (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Recenzenci: Dominik Wolski, Paweł Podrecki, Katarzyna Wiese, Aleksander Stawicki, Bartosz Turno, Agata Jurkowska-Gomułka, Maciej Gac, Anna Piszcz, Małgorzata Modzelewska de Raad

Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu reguł konkurencji W dniu 20 kwietnia 2016 r. odbyła się Konferencja naukowa CARS poświęcona problemom „Dochodzenia przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji”, w trakcie której dyskutowano wybrane założenia i problemy implementacji Dyrektywy odszkodowawczej (2014/104/UE), które były przedmiotem książki pt. Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji, pod red. Anny Piszcz i Dominka Wolskiego, wydanej w serii „Podręczniki i Monografie” CARS (21).
W dwóch sesjach – moderowanych przez Profesora Stanisława Sołtysińskiego oraz Sędzię Katarzynę Lis – Autorzy książki przedstawili swoje ustalenia poznawcze i propozycje implementacyjne, nad którymi odbędzie się otwarta dyskusja.

program Pełny artykułProgram konferencji