CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego konferencje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencje

Tytuł: Reform of Regulation 1/2003 – Effectiveness of the NCAs and Beyond – Competition Law Scholars Forum (CLaSF) and CARS (28.04.2017)

Data i miejsce: Warszawa, 28.04.2017

Organizatorzy: Competition Law Scholars Forum (CLaSF) oraz CARS

Uczestnicy: ok. 40 osób

Celem seminarium było przedyskutowanie – w świetle propozycji zmian Komisji Europejskiej – wyzwań o charakterze prawnym i instytucjonalnym, które stoją przed krajowymi organami ochrony konkurencji. Warsztaty zostały zorganizowane wspólnie przez CARS i brytyjskie stowarzyszenie naukowe Competition Law Scholars Forum (CLaSF) przy wsparciu Kancelarii Wierciński Kwieciński Baehr (WKB). Zob. Program oraz sprawozdanie z konferencji

Reform of Regulation 1/2003 – Effectiveness of the NCAs and Beyond Reform of Regulation 1/2003 – Effectiveness of the NCAs and Beyond Reform of Regulation 1/2003 – Effectiveness of the NCAs and Beyond Reform of Regulation 1/2003 – Effectiveness of the NCAs and Beyond Reform of Regulation 1/2003 – Effectiveness of the NCAs and Beyond Reform of Regulation 1/2003 – Effectiveness of the NCAs and Beyond Reform of Regulation 1/2003 – Effectiveness of the NCAs and Beyond Reform of Regulation 1/2003 – Effectiveness of the NCAs and Beyond