CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego konferencje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencje

Tytuł: Airline Regulatory and Antitrust Conference

Data i miejsce: Warszawa, 20.10.2017

Organizatorzy: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych

Kierownik Konferencji: dr Jan Walulik: jan@walulik.aero

Język wykładowy: Angielski

Uczestnicy: ok. 100-120 uczestników: managerów, konsultantów, radców prawnych i adwokatów, analityków finansowych, pracowników naukowych, doktorantów, studen­tów i innych osób zawodowo zainteresowanych sektorem międzynarodowego transportu lotniczego

Strona internetowa konferencji: www.arac2017.wz.uw.edu.pl

Airline Regulatory and Antitrust Conference Pełny artykułProgram