CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego konferencje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencje

Tytuł: Airline Regulatory and Antitrust Conference

Data i miejsce: Warszawa, 20.10.2017

Organizatorzy: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych

Kierownik Konferencji: dr Jan Walulik: jan@walulik.aero

Język wykładowy: Angielski

Uczestnicy: ok. 40 uczestników: managerów, konsultantów, radców prawnych i adwokatów, analityków finansowych, pracowników naukowych, doktorantów, studentów i innych osób zawodowo zainteresowanych sektorem międzynarodowego transportu lotniczego

Strona internetowa konferencji: www.arac2017.wz.uw.edu.pl

Airline Regulatory and Antitrust Conference Pełny artykułProgram

Airline Regulatory and Antitrust Conference Airline Regulatory and Antitrust Conference Airline Regulatory and Antitrust Conference Airline Regulatory and Antitrust Conference Airline Regulatory and Antitrust Conference Airline Regulatory and Antitrust Conference Airline Regulatory and Antitrust Conference Airline Regulatory and Antitrust Conference Airline Regulatory and Antitrust Conference Airline Regulatory and Antitrust Conference Airline Regulatory and Antitrust Conference