CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego konferencje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencje

W celu upowszechniania wiedzy na temat ekonomicznych i prawnych aspektów ochrony konkurencji i konsumentów oraz prokonkurencyjnej regulacji sektorowej, a także inspirowania dyskusji nad tymi zagadnieniami, CARS organizuje konferencje naukowe oraz debaty i warsztaty środowiskowe.

Samodzielnie lub we współpracy z partnerami naukowymi CARS organizuje tradycyjne konferencje naukowe międzynarodowe (raz w roku) lub krajowe (ca trzy razy w roku).

Samodzielnie lub we współpracy z polskimi władzami regulacyjnymi lub innymi podmiotami (gospodarczymi, kancelariami prawniczymi czy firmami doradczymi) organizowane są także środowiskowe „Debaty CARS” oraz „Warsztaty CARS”, mające stanowi platformę dyskusji nad ważnymi problemami praktyki antymonopolowej lub regulacyjnej lub planowanymi zmianami wzorców normatywnych polskich lub unijnych.

Dodano 05.05.2014 • Pełny artykuł(11) Konferencja CARS: Wpływ prawa unijnego na polskie prawo antymonopolowe i regulacyjne (21.05.2014)

Dodano 23.02.2013 • Pełny artykuł(10) Konferencja: Pobieranie tzw. opłat półkowych w Polsce. Konieczność zmiany przepisów czy ich interpretacji (2013)

Dodano 09.07.2012 • Pełny artykuł(9) Model kontroli sądowej w sprawach ochrony konkurencji i regulacji (2012)

Dodano 20.06.2012 • Pełny artykuł(8) Bezpieczeństwo i efektywność funkcjonowania portów lotniczych (2012)

Dodano 10.04.2011 • Pełny artykuł(7) Prawa przedsiębiorcy w sprawach antymonopolowych (2012)

Dodano 30.06.2010 • Pełny artykuł(6) Społeczna odpowiedzialność biznesu – realne zobowiązanie przedsiębiorców? (2010)

Dodano 23.06.2010 • Pełny artykuł(5) Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i Polsce a prawo konkurencji i regulacje lotniskowe (2010)

Dodano 28.04.2009 • Pełny artykuł(4) Czynniki kształtujące ceny energii elektrycznej. Rynek regulowany i zliberalizowany – pożytki i koszty (Konferencja energetyczna III) (2009)

Dodano 01.07.2008 • Pełny artykuł(3) Jaki model konkurencji w sektorze elektroenergetycznym? Konferencja energetyczna II (2008)

Dodano 23.06.2010 • Pełny artykuł(2) Jaki model konkurencji w sektorze elektroenergetycznym? Konferencja energetyczna I (2008)

Dodano 23.06.2010 • Pełny artykuł(1) Regulowanie rynków telekomunikacyjnych (2008)