CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego konferencje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencje

W celu upowszechniania wiedzy na temat ekonomicznych i prawnych aspektów ochrony konkurencji i konsumentów oraz prokonkurencyjnej regulacji sektorowej, a także inspirowania dyskusji nad tymi zagadnieniami, CARS organizuje konferencje naukowe oraz debaty i warsztaty środowiskowe.

Samodzielnie lub we współpracy z partnerami naukowymi CARS organizuje tradycyjne konferencje naukowe międzynarodowe (raz w roku) lub krajowe (ca trzy razy w roku).

Samodzielnie lub we współpracy z polskimi władzami regulacyjnymi lub innymi podmiotami (gospodarczymi, kancelariami prawniczymi czy firmami doradczymi) organizowane są także środowiskowe „Debaty CARS” oraz „Warsztaty CARS”, mające stanowi platformę dyskusji nad ważnymi problemami praktyki antymonopolowej lub regulacyjnej lub planowanymi zmianami wzorców normatywnych polskich lub unijnych.

Dodano 01.08.2019 • Pełny artykuł(28) Recent merger control developments in Europe and their implications for the future of antitrust (7.05.2019)

Dodano 03.07.2019 • Pełny artykuł(27) Europejski kodeks łączności elektronicznej - implementacja w prawie polskim (24.06.2019)

Dodano 27.04.2019 • Pełny artykuł(26) Konferencja „Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego (15.04.2019)

Dodano 29.10.2018 • Pełny artykuł(25) Seminarium „Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji” (18.10.2018)

Dodano 03.07.2018 • Pełny artykuł(24) Konferencja „Projekt dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych w łańcuchu dostaw żywności a polska ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej” (20.06.2018).

Dodano 14.03.2018 • Pełny artykuł(23) Seminarium: Wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej (07.03.2018 r.)

Dodano 14.03.2018 • Pełny artykuł(22) Seminarium: Zasada ne bis in idem w prawie konkurencji UE – w poszukiwaniu jednolitego standardu (23.02.2018 r.)

Dodano 14.11.2017 • Pełny artykuł(21) Konferencja Jubileuszowa Prof. Tadeusza Skocznego pt. „Ochrona konkurencji w czasach wyzwań” (27.10.2017)

Dodano 8.10.2017 • Pełny artykuł(20) 1. Krajowa Konferencja Pocztowa CARS – Rynek pocztowy w zmieniającym się świecie (28.09.2017 r.)

Dodano 29.06.2017 • Pełny artykuł(19) Czy istnieją „jednostronne porozumienia” ograniczające konkurencję (22.06.2017 r.)

Dodano 28.03.2017 • Pełny artykuł(18) Antitrust Aviation Seminar – Seminarium Lotnicze (12.10.2016 r.)

Dodano 13.03.2017 • Pełny artykuł(17) Kontrola sądowa decyzji Prezesa UKE (6.12.2016 r.)

Dodano 10.12.2015 • Pełny artykuł(16) Krajowa Konferencja Konsumencka (Katowice, 9.-10.05.2016 r.)

Dodano 08.08.2016 • Pełny artykuł(15) Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji (2016)

Dodano 24.04.2015 • Pełny artykuł(14) Economics of Competition Protection. Vertical Restraints/Ekonomia ochrony konkurencji. Ograniczenia wertykalne. Konferencja CARS i UOKiK (13.-14.10.2015)

Dodano 27.02.2015 • Pełny artykuł(13) Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji (1. PKPK), 13.-15.04.2015 r.

Dodano 27.02.2015 • Pełny artykuł(12) Konferencja CARS nt. Znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – najważniejsze zmiany i kierunki dalszej modernizacji (19.01.2015 r.).

Dodano 27.02.2015 • Pełny artykułArchiwum – 2007 -09.2014