CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego konferencje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencje

W celu upowszechniania wiedzy na temat ekonomicznych i prawnych aspektów ochrony konkurencji i konsumentów oraz prokonkurencyjnej regulacji sektorowej, a także inspirowania dyskusji nad tymi zagadnieniami, CARS organizuje konferencje naukowe oraz debaty i warsztaty środowiskowe.

Samodzielnie lub we współpracy z partnerami naukowymi CARS organizuje tradycyjne konferencje naukowe międzynarodowe (raz w roku) lub krajowe (ca trzy razy w roku).

Samodzielnie lub we współpracy z polskimi władzami regulacyjnymi lub innymi podmiotami (gospodarczymi, kancelariami prawniczymi czy firmami doradczymi) organizowane są także środowiskowe „Debaty CARS” oraz „Warsztaty CARS”, mające stanowi platformę dyskusji nad ważnymi problemami praktyki antymonopolowej lub regulacyjnej lub planowanymi zmianami wzorców normatywnych polskich lub unijnych.

Dodano 01.02.2019 • Pełny artykuł(8) Rule of Law Challenges in the EU: Implications for EU Economic Law (Budapeszt, 10.01.2019)

Dodano 08.10.2018 • Pełny artykuł(7) Judicial Deference in Competition Law (Warszawa, 11.10.2018)

Dodano 24.01.2019 • Pełny artykuł(6) The impact on economy of hub airports operation and infrastructure development (Poznań, 6-7.09.2018)

Dodano 22.05.2017 • Pełny artykuł(5) Airline Regulatory and Antitrust Conference (Warszawa, 20.10.2017)

Dodano 27.04.2017 • Pełny artykuł(4) International Conference on Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective (Supraśl, 29-30 czerwca 2017)

Dodano 08.05.2017 • Pełny artykuł(3) „Reform of Regulation 1/2003 – Effectiveness of the NCAs and Beyond” (24.04.2017)

Dodano 27.02.2015 • Pełny artykuł(2) International Conference on Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective (Supraśl, 2-4 July 2015)

Dodano 27.02.2015 • Pełny artykułArchiwum 2007 – 09.2014