CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego publikacje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego


Książki i periodyki

Tytuł: Regulacja rynków telekomunikacyjnych

Redakcja: Stanisław Piątek

Autorzy: Dariusz Adamski, Andrzej Chrzanowski, Ewa Galewska, Marzena Janicka, Przemysław Kordasiewicz, Kamil Kosmala, Jerzy Kubasik, Krzysztof Kuik, Karolina Mojzesowicz, Stanisław Piątek, Maciej Rogalski, Bronisław Rzeszotarski, Ewelina D. Sage, Tadeusz Skoczny, Włodzimierz Szpringer, Marek Szydło

Seria: Studia i Monografie Antymonopolowe i Regulacyjne (1)

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2007

ISBN: 978-83-89069-85-6

Regulacja rynków telekomunikacyjnychPublikacja pod redakcją prof. Stanisława Piątka jest pierwszą książką z serii „Studia i Monografie Antymonopolowe i Regulacyjne” CARS. Jest zbiorem artykułów przygotowanych przez grono specjalistów z zakresu prawa i ekonomii regulacji telekomunikacyjnej, przez co prezentuje wielostronne spojrzenie na proces regulacji hurtowych i detalicznych rynków telekomunikacyjnych. Zawiera też analizy głównych problemów regulacji w układzie horyzontalnym na wszystkich rynkach poddanych regulacji.