CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego publikacje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego


Książki i periodyki

Tytuł: Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies

Rok wydania: 2011

Numer: 4(5)

Redaktor naczelny: prof. Tadeusz Skoczny

Autorzy: dr Maciej Bernatt, Antoni Bolecki, Katarzyna Bożekowska-Zawisza, Filip Czernicki, dr Filip Elżanowski, Cathal Flynn, prof. Anna Fornalczyk, Łukasz Grzejdziak, dr Agata Jurkowska-Gomułka, Marlena Kadej-Barwik, Pola Karolczyk, dr hab. Marek K. Kolasiński, Kamil Kosmala, Małgorzata Kozak, dr Monika Krakała-Zielińska, Małgorzata Modzelewska de Raad, prof. Anna Mokrysz-Olszyńska, Anna Pisarkiewicz, Konrad Stolarski, Szymon Syp, dr Bartosz Targański, dr Katarzyna Tosza, dr Marlena Wach, dr Michał Wolański

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ISSN: 1689-9024

Yearbook of Antitrust and Regulatory StudiesKolejny numer regularny angielskojęzycznego rocznika, poświęconego problemom ochrony konkurencji i niezależnej regulacji sektorowej, zawiera siedem artykułów, z czego dwa dotykają ekonomicznych aspektów funkcjonowania konkurencji (artykuł autorstwa prof. Anny Fornalczyk analizuje ochronę konkurencji z punktu widzenia strategicznych rekomendacji Philipa Kotlera, natomiast dr Michał Wolański w swoim artykule szacuje straty wynikające z istnienia monopoli w transporcie miejskim). Jeden artykuł (autorstwa dr Marleny Wach) poświęcony jest regulacji w sektorze telekomunikacyjnym.

Artykuły prawnicze z zakresu ochrony konkurencji koncentrują się na problematyce: oceny antymonopolowej wymiany informacji w relacjach wertykalnych (Antoni Bolecki), kontroli dokonywanej przez Prezesa UOKiK w ramach postępowań antymonopolowych (dr Maciej Bernatt, Konrad Stolarski) oraz funkcjonowaniu polskiego systemu opieki zdrowotnej z punktu widzenia prawa pomocy publicznej w kontekście orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (Łukasz Grzejdziak).

Numer zawiera także przeglądy legislacyjne i orzecznicze, w tym omówienie nowego polskiego wyłączenia grupowego dla porozumień dystrybucyjnych w sektorze motoryzacyjnym oraz wybranych polskich orzeczeń polskiego w sprawach konkurencji w 2010 r., a także omówienie zmian legislacyjnych w sektorze energetycznym, telekomunikacyjnym, a także w sektorze transportu kolejowego i powietrznego. W numerze znajdują się ponadto glosy do dwóch orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE wydanych w odpowiedzi na pytania prejudycjalne kierowane przez polskie sądy (C-522/08 oraz C-99/09), dwie glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego, dwie glosy do wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz komentarz do kontrowersyjnych decyzji Prezesa UOKiK z przełomu 2010 i 2011 r. w sprawie kar nałożonych na operatorów telekomunikacyjnych za brak współpracy z organem ochrony konkurencji w toku postępowania.

W YARS opublikowane zostały także recenzje trzech książek z zakresu ochrony konkurencji oraz sprawozdania z konferencji i seminariów oraz raport roczny CARS za 2010 r.