CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego publikacje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego


Książki i periodyki

Tytuł: Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji

Autor: Maciej Bernatt

Seria: Podręczniki i Monografie Antymonopolowe i Regulacyjne (8)

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2011

ISBN: 978-83-61276-76-0

Książka opublikowana również w wersji elektronicznej

Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencjiKolejna (ósma) monografia z serii wydawniczej „Podręczniki i Monografie” CARS autorstwa dr Macieja Bernatta jest poświęcona problematyce respektowania sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji – Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisją Europejską. Celem rozważań zawartych w książce jest odpowiedź na pytanie, czy proceduralne instytucje prawne gwarantują respektowanie w tym postępowaniu wyróżnionych wartości sprawiedliwości proceduralnej. Badane jest, czy wyodrębnionym wartościom odpowiadają właściwie gwarancje – uprawnienia procesowe uczestnika tego postępowania i obowiązki organu ochrony konkurencji i kontrolującego go sądu. Procedura antymonopolowa podlega zatem badaniu z perspektywy prawa do wysłuchania, prawa do obrony, prawa do równego uczestnictwa w postępowaniu, prawa do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i innych informacji poufnych oraz prawa do zaskarżenia i kontroli sądowej decyzji i postępowania przed organem ochrony konkurencji.

Książkę w wersji elektronicznej można pobrać tutaj