CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego publikacje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego


Książki i periodyki

Tytuł: Wymiana informacji między konkurentami w ocenie organów ochrony konkurencji

Autor: Antoni Bolecki

Seria: „Podręczniki Monografie” 11

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-63962-18-0

Wymiana informacji między konkurentami w ocenie organów ochrony konkurencjiMonografia dr. Antoniego Boleckiego poświęcona jest rekonstrukcji stanowiska organów ochrony konkurencji („OOK”) wyrażanego w sprawach dotyczących wymiany informacji między konkurentami. Autor przeprowadził analizę ponad stu pięćdziesięciu spraw, szeregu wytycznych oraz poglądów wyrażanych przez OOK w kilkunastu jurysdykcjach. Okazuje się, że podejście wszystkich OOK do tej kwestii jest bardzo zbliżone. Drugorzędne różnice występują głównie między USA i UE. Zbliżone podejście poszczególnych OOK pozwoliło na wypracowanie uniwersalnego modelu służącego do oceny tego, kiedy w ocenie OOK wymiana jest dozwolona, a kiedy zakazana. W ocenie autora może on z powodzeniem być wykorzystywany w Polsce i w UE.

Główną przyczyną, dla której OOK postrzegają wymianę informacji jako antykonkurencyjną jest obawa, że doprowadzi ona do koordynacji działań konkurentów, albo co najmniej taką koordynację ułatwi. Z drugiej strony OOK są również skłonne dostrzegać w wymianie przejaw prokonkurencyjnej kooperacji.

W poszczególnych rozdziałach książki – bazując na konkretnych sprawach antymonopolowych – autor analizuje czynniki, które przesądzają o pierwszym lub drugim podejściu OOK. Całość zamknięta jest podsumowaniem, w którym naszkicowany został ogólny model analizy tego, kiedy porozumienia informacyjne będą zakazane, a kiedy dozwolone.