CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego publikacje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego


Książki i periodyki

Tytuł: Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję (2013)

Autor: Agata Jurkowska-Gomułka

Seria: „Podręczniki Monografie” 12

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-63962-23-4, 978-83-63962-24-1 (e-book)

Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencjęMonografia autorstwa dr Agaty Jurkowskiej-Gomułki podejmuje problematykę korelacji prywatnego egzekwowania reguł konkurencji, rozumianego jako możliwość sądowego dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia prawa ochrony konkurencji, i publicznego egzekwowania reguł konkurencji, realizowanego przez organy publiczne.

Autorka podjęła próbę zaprogramowania - możliwego do aplikowania w warunkach polskiego systemu prawnej ochrony konkurencji - zrównoważonego modelu współistnienia publicznego i prywatnego egzekwowania zakazów praktyk ograniczających konkurencję. Relacje między publicznym i prywatnym egzekwowaniem reguł konkurencji określone zostały jako komplementarne, subsydiarne lub dekomplementarne. Za podstawę zrównoważonego modelu egzekwowania reguł konkurencji przyjęta została triada wartości: efektywność – spójność – równość.

Założenia teoretyczne modelu zostały częściowo przełożone na kierowane do polskiego ustawodawcy postulaty de lege ferenda co do określenia wzajemnego stosunku publicznego i prywatnego trybu egzekwowania reguł konkurencji.