CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego publikacje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje

Tytuł: Przemiany w polskim sektorze pocztowym

Redakcja naukowa: Tadeusz Skoczny

Seria: „Podręczniki Monografie” (23)

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-65402-40-0

Przemiany w polskim sektorze pocztowym