CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego publikacje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje

CARS realizuje instytucjonalny program wydawniczy ukierunkowany na dwa rodzaje publikacji: wydawnictwa zwarte (książki indywidualne i zbiorowe) oraz periodyki.

W ramach serii „Podręczniki i Monografie” CARS publikuje (w tradycyjnej formie papierowej) książki poświęcone prawu i ekonomii ochrony konkurencji i konsumentów oraz prokonkurencyjnej i prokonsumenckiej regulacji sektorowej. Tej samej tematyce poświęcone są też WORKING PAPAPERS CARS publikowane w formie elektronicznej.

CARS wydaje też dwa periodyki naukowe: papierowy Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS) oraz internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR).

Książki oraz YARS – po okresie rocznej lub półrocznej karencji – są również do pobrania w wersji elektronicznej na zasadzie open access na podstawie licencji Creative Commons 3.0 Polska.

Publikacje papierowe CARS są do nabycia w „Księgarni Wydziałowej Tomasz Biel”, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tbiel@wz.uw.edu.pl; (22) 55.34.146; 501.367.976.

Dodano 20.01.2014 • Pełny artykuł(15) Telecommunications Regulation in Poland (2013)

Dodano 20.01.2014 • Pełny artykuł(14) Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (2103)

Dodano 18.06.2013 • Pełny artykuł(13) Polish Airports in the European Union – Competitive Challenges, Regulatory Requirements and Development Perspectives (2013)

Dodano 29.05.2013 • Pełny artykuł(12) Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję (2013)

Dodano 25.04.2013 • Pełny artykuł(11) Wymiana informacji między konkurentami w ocenie organów ochrony konkurencji (2013)

Dodano 28.01.2013 • Pełny artykuł(10) Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji (2012)

Dodano 20.02.2013 • Pełny artykuł(9) Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej (2011) – pełnotekstowe wydanie elektroniczne (2013)

Dodano 11.07.2012 • Pełny artykuł(8) Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji – wydanie elektroniczne (2012)

Dodano 08.01.2012 • Pełny artykuł(7) European Audiovisual Sector: Where business meets society’s needs (2011)

Dodano 04.10.2012 • Pełny artykuł(6) Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce II – wybrane zagadnienia – wydanie elektroniczne (2011)

Dodano 20.02.2013 • Pełny artykuł(5) Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce – wybrane zagadnienia (2008) – pełnotekstowe wydanie elektroniczne (2013)

Dodano 20.02.2013 • Pełny artykuł(4) Społeczna odpowiedzialność biznesu (2009) – pełnotekstowe wydanie elektroniczne (2013)

Dodano 20.02.2013 • Pełny artykuł(3) Sprawa Microsoft – studium przypadku. Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii (2008) – pełnotekstowe wydanie elektroniczne (2013)

Dodano 20.02.2013 • Pełny artykuł(2) Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce (2008) – pełnotekstowe wydanie elektroniczne (2013)

Dodano 07.12.2010 • Pełny artykuł(1) Regulacja rynków telekomunikacyjnych (2007)