CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego publikacje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje

CARS realizuje instytucjonalny program wydawniczy ukierunkowany na dwa rodzaje publikacji: wydawnictwa zwarte (książki indywidualne i zbiorowe) oraz periodyki.

W ramach serii „Podręczniki i Monografie” CARS publikuje (w tradycyjnej formie papierowej) książki poświęcone prawu i ekonomii ochrony konkurencji i konsumentów oraz prokonkurencyjnej i prokonsumenckiej regulacji sektorowej. Tej samej tematyce poświęcone są też WORKING PAPAPERS CARS publikowane w formie elektronicznej.

CARS wydaje też dwa periodyki naukowe: papierowy Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS) oraz internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR).

Książki oraz YARS – po okresie rocznej lub półrocznej karencji – są również do pobrania w wersji elektronicznej na zasadzie open access na podstawie licencji Creative Commons 3.0 Polska.

Publikacje papierowe CARS są do nabycia w „Księgarni Wydziałowej Tomasz Biel”, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tbiel@wz.uw.edu.pl; (22) 55.34.146; 501.367.976.

Dodano 10.05.2019 • Pełny artykuł(27) Legislation Covering Business-to-business Unfair Trading Practices in the Food Supply Chain in Central and Eastern European Countries

Dodano 22.03.2018 • Pełny artykuł(26) Ocena siły rynkowej przedsiębiorcy w nadzorze nad horyzontalnymi koncentracjami przedsiębiorców

Dodano 04.12.2017 • Pełny artykuł(25) Group litigation as an instrument of competition law enforcement – analysis based on European, French and Polish experience (2017)

Dodano 07.07.2017 • Pełny artykuł(24) Implementation of the EU Damages Directive in Central and Eastern European Countries (2017)

Dodano 03.01.2017 • Pełny artykuł(23) Przemiany w polskim sektorze pocztowym (2016)

Dodano 08.08.2016 • Pełny artykuł(22) Economics of Competition Protection. Vertical Restraints/Ekonomia ochrony konkurencji. Ograniczenia wertykalne (2016)

Dodano 08.08.2016 • Pełny artykuł(21) Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu reguł konkurencji (2016)

Dodano 13.02.2016 • Pełny artykuł(20) Adam Doniec, Stosowanie kar pieniężnych w unijnym i polskim prawie konkurencji w świetle wymogów ochrony praw człowieka

Dodano 22.11.2015 • Pełny artykuł(19) Piotr Semeniuk, Koncepcja jednego organizmu gospodarczego w prawie ochrony konkurencji (2015)

Dodano 04.11.2015 • Pełny artykuł(18) Marta Michałek, Right to Defence in EU Competition Law; The Case of Inspections (2015)

Dodano 04.11.2015 • Pełny artykuł(17) Rajmund Molski, Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych czempionów (2015)

Dodano 04.11.2015 • Pełny artykuł(16) Konrad Stolarski, Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej (2015)

Dodano 25.02.2015 • Pełny artykułArchiwum 2007 – 98.2014