CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego laboratoria
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Laboratoria sektorowe

Od 2016 r. Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych intensyfikuje realizację swoich zadań statutowych w sektorach szczególnych i infrastrukturalnych, w tym w szczególności w transporcie lotniczym i kolejowym, telekomunikacyjnym i audiowizualnym, pocztowym, energetycznym itp.

Służące im „Laboratoria sektorowe” prowadzą zorientowane na potrzeby nauki i praktyki badania i prace wdrożeniowe, świadczą ekspertyzy naukowe, organizują krajowe i zagraniczne konferencje naukowe, szeroko współpracują z organami regulacyjnymi, placówkami naukowymi i firmami, publikują książki i czasopisma, w tym „Serię Regulacyjną” internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR)

Laboratorium Lotnictwa Cywilnego CARS

Z dniem 15 maja 2016 r. rozpoczęło swoją działalność – w ramach Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Laboratorium Lotnictwa Cywilnego.

Laboratorium Lotnictwa Cywilnego Laboratorium Lotnictwa Cywilnego

Laboratorium Lotnictwa Cywilnego Plany działalności Laboratorium Lotnictwa Cywilnego w latach 2016 – 2018

Jan Walulik Dr Jan Walulik
Kierownik Laboratorium Lotnictwa Cywilnego CARS

Absolwent Wydziału Prawa a Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007). Doktor nauk prawnych (2011). Od 10 lat związany z sektorem transportu lotniczego. Wykładowca i autor licznych publikacji w dziedzinie transportu lotniczego. Radca prawny, specjalizuje się także w prawie gospodarczym.
E-mail: jan@walulik.aero
www.routledge.com/authors/i15817-jan-walulik
www.walulik.aero

Współpracownicy

Anna Piszcz Filip Czernicki
Dr nauk prawnych. Kierownik Działu Strategii w Biurze Strategii i Nadzoru Właścicielskiego P.P. Porty Lotnicze (PPL). Sprawuje nadzór nad opracowaniem i aktualizacją Strategii PPL i Planu Generalnego Lotniska Chopina.
Specjalizuje się w prowadzeniu analiz rynkowych związanych z inwestycjami w sektorze lotniskowym i pozalotniczym oraz przygotowywaniem rekomendacji zaangażowania PPL w nowe inwestycje. Redaktor i współautor szeregu publikacji z zakresu rynku portów lotniczych, w tym: Polish Airports in the European Union - Competitive Challenges, Regulatory Requirements and Development Perspectives. (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013), czy Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce – wybrane zagadnienia. (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011).
E-mail: f.czernicki@polish-airports.com

Piotr P. Dziubak Piotr P. Dziubak
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik CARS. Od września 2003 roku zatrudniony w ministerstwach właściwych ds. transportu (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) w Departamentach Poczty, Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej oraz Lotnictwa.
Od września 2010 roku pracuje w Departamencie Lotnictwa, odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe, w tym za udział Polski w pracach Rady UE, Komisji Europejskiej oraz Trybunału Sprawiedliwości UE (w zakresie spraw dotyczących lotnictwa cywilnego).
W Departamencie Lotnictwa zajmuje się takimi zagadnieniami jak: modernizacja infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym (program SESAR), dostępność transportu lotniczego, zagadnienia socjalne oraz prawa pasażerów w transporcie lotniczym.
E-mail: Piotr.Dziubak@outlook.com

Agnieszka Kunert-Diallo Agnieszka Kunert-Diallo
Dr nauk prawnych. Od lat współpracuje z PLL LOT S.A. w zakresie doradztwa prawnego. Wykładowca akademicki. Członek Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA). Specjalizuje się w prawie międzynarodowym lotniczym, prawie ochrony konkurencji i konsumentów, ochronie danych osobowych oraz polityce compliance.
E-mail: a.kunert-diallo@wp.pl

Małgorzata Polkowska Małgorzata Polkowska
Prof nadzwyczajny prawa międzynarodowego, specjalność prawo lotnicze i kosmiczne, bezpieczeństwo; pracowała w PLL LOT SA oraz ULC, w latach 2013-2016 działała jako pierwszy w historii Polski członek Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), stały reprezentant Polski i grupy środkowoeuropejskiej CERG. Wykładowca uczelni polskich i zagranicznych, autorka ponad 80 publikacji w języku polskim i angielskim o tematyce prawa międzynarodowego, w tym lotniczego i kosmicznego.
E-mail: m.polkowska@akademia.mil.pl

Paweł Zagrajek Paweł Zagrajek
Dr nauk ekonomicznych. Związany z branżą transportu lotniczego do ponad 10 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawnym i operacyjnym funkcjonowaniem rynku transportu lotniczego, zarówno z punktu widzenia przewoźników lotniczych, jak również portów i władz lotniczych. Na co dzień współpracuje z Katedrą Transportu w Szkole Głównej Handlowej. Autor wielu publikacji z obszaru transportu lotniczego.
E-mail: zagrajek.pawel@gmail.com

Projekty badawcze

Polish Airports in the European Union – Competitive Challenges, Regulatory Requirements and Development Perspectives (2013)

Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce II – wybrane zagadnienia (2011)

Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce – uwarunkowania antymonopolowo-prawne i regulacyjne (2009)

Publikacje

Polish Airports in the European Union – Competitive Challenges, Regulatory Requirements and Development Perspectives (2013)

Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce II – wybrane zagadnienia (2011)

Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce a prawo konkurencji i regulacje lotniskowe (2010)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2017 nr 2 (6)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2016 nr 2 (5)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2015 nr 4 (4)

Konferencje

Wykład gościnny prof. Alana Khee Jin-Tana z National University of Singapore (18.06.2018)

Airline Regulatory and Antitrust Conference (2017)

Antitrust Aviation Seminar – Seminarium Lotnicze (2016)

Bezpieczeństwo i efektywność funkcjonowania portów lotniczych (2012)

Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i Polsce a prawo konkurencji i regulacje lotniskowe (2010)

Konferencja „The impact on economy of hub airports operation and infrastructure development” 06-07 września 2018 r.

Współpraca

Porozumienie o współpracy między CARS a PAŻP Porozumienie o współpracy między CARS a PAŻP (2017)

Współpraca z Przedsiębiorstwem Państwowym Porty LotniczeWspółpraca z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”