CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego laboratoria
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Laboratoria sektorowe

Od 2016 r. Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych intensyfikuje realizację swoich zadań statutowych w sektorach szczególnych i infrastrukturalnych, w tym w szczególności w transporcie lotniczym i kolejowym, telekomunikacyjnym i audiowizualnym, pocztowym, energetycznym itp.

Służące im „Laboratoria sektorowe” prowadzą zorientowane na potrzeby nauki i praktyki badania i prace wdrożeniowe, świadczą ekspertyzy naukowe, organizują krajowe i zagraniczne konferencje naukowe, szeroko współpracują z organami regulacyjnymi, placówkami naukowymi i firmami, publikują książki i czasopisma, w tym „Serię Regulacyjną” internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR)

Laboratorium Transportu Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego CARS

Z dniem 17 października 2016 r. rozpoczęło swoją działalność – w ramach Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Laboratorium Transportu Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego.

Laboratorium Rynku Pocztowego Laboratorium Transportu Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego

Plany działalności Laboratorium Rynku Pocztowego w latach 2016 – 2018 Plany działalności Laboratorium Transportu Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego w latach 2016 – 2018

Kierownik Laboratorium Transportu Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego – Vacat.

Współpracownicy

Łukasz GołąbŁukasz Gołąb
asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UKSW, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (Competition Law Association). W CARS współpracownik w Laboratorium Transportu Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego. Jego zainteresowania naukowe odnoszą się do takich dziedzin jak: prawo działalności gospodarczej, prawo antymonopolowe, prawo energetyczne oraz prawo transportu kolejowego z zakresu którego przygotowuje rozprawę doktorską. Brał udział w charakterze eksperta w debatach organizowanych przez „Kurier Kolejowy” oraz „Kolejową Oficynę Wydawniczą”.
E-mail: lukaszgolab84@gmail.com

Dr Marcin KrólDr Marcin Król
jest adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się naukowo branżami infrastrukturalnymi i regulacją ekonomiczną. Prowadzi zajęcia z tego zakresu dla studentów kierunku „Ekonomiczna analiza prawa”. Na SGH wykłada obecnie również systemy transportowe, strategie cen i strategie dystrybucji. Jego podstawowym obszarem badawczym jest kolej, z którą łączą go również liczne doświadczenia zawodowe. M.in. w latach 2007–2008 był naczelnikiem wydziału ekonomicznego w Departamencie Regulacji Urzędu Transportu Kolejowego. Jedną z jego ostatnich publikacji jest książka pt. „Regionalne przewozy kolejowe w Polsce, Czechach i na Słowacji” (wyd. 2016), napisana wspólnie z dr Jakubem Taczanowskim z UJ.

Iwona MiedzińskaIwona Miedzińska
– prawnik, politolog, doktorantka w Instytucie Prawa Międzynarodowego WPiA UW; starszy specjalista w Wieloosobowym Stanowisku do spraw Obsługi Prawnej w Urzędzie Transportu Kolejowego. Absolwentka Centre for the Study of English and European Union Law, zakończonego uzyskaniem „Diploma In English and European Union Law”. Odbyła staż w Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Public Administration. Członkini Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Jej zainteresowania naukowe obejmują dziedziny takie jak: prawo i system instytucjonalny UE, polityka i prawo UE w sektorze transportu kolejowego oraz prawa człowieka i systemy ich ochrony. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Ochrona praw pasażerów kolei w Unii Europejskiej”.
E-mail: iwona.a.miedzinska@gmail.com.

Ekspertyzy

Kwalifikacji finansowania inwestycji dworcowych ze środków publicznych, w tym UE, pod kątem występowania pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE - aktualizacja Kwalifikacji finansowania inwestycji dworcowych ze środków publicznych, w tym UE, pod kątem występowania pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE - aktualizacja

Opinia w sprawie skutków wyroku C-512/10 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej dla postępowań w sprawie zatwierdzania stawek przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (2013)

Publikacje

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2016 nr 2 (5)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2015 nr 1 (4)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2014 nr 7 (3)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2013 nr 4 (2)

Konferencje

1. Doroczna Krajowa Konferencja Kolejowa CARS

Od 2017 r. CARS będzie organizował co roku krajową konferencję kolejową. 1. Doroczna Krajowa Konferencja Kolejowa CARS odbędzie się 15 listopada 2017 r. Zapraszamy składania abstraktów i udziału w konferencji.
Zob. więcej.

Współpraca

Porozumienie o współpracy między CARS a Instytutem Kolejnictwa Współpraca z Instytutem Kolejnictwa (2016)

antymonopolowe ustawodawstwo Porozumienie o współpracy między CARS a UTK