CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego o nas
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

O nas

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) zostało utworzone CARS zostało utworzone uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2007 r. jako „inna wymieniona w regulaminie wydziału jednostka, niezbędna do realizacji zadań wydziału” w rozumieniu § 20 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 czerwca 2006 r.

CARS prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe oraz prace rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie ochrony konkurencji i regulacji sektorowych w gospodarce rynkowej, ale także przygotowuje wydawnictwa zwarte i periodyczne, organizuje lub współorganizuje konferencje naukowe, seminaria i warsztaty, świadczy usługi doradcze i szkoleniowe, prowadzi Otwarte Seminarium Doktoranckie, a w przyszłości będzie także patronować studiom podyplomowym.

Współpraca z regulatorami

Od 2008 r. CARS współpracuje mniej lub bardziej intensywnie z polskimi regulatorami sektorowymi; z niektórymi z nich CARS zawarło formalne porozumienia. Wszystkie te porozumienia można znaleźć w „Archiwum”. Od 2014 r. CARS ma także porozumienie z UOKiK.

Porozumienie o współpracy między CARS a UOKiK Porozumienie o współpracy między CARS a UOKiK