CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego o nas
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

O nas

W końcu 2013 r. powstała z inicjatywy CARS nowa sieć naukowa – CRANE (Competition and Regulation. Academic Network. Europe – Visegrad, Balkan, Baltic, East), której uczestnikami mogą być instytucje naukowe i osoby zajmujące się sprawami ochrony konkurencji i regulacji prokonkurencyjnej, pochodzące przede wszystkim z państw Europy Centralnej i Wschodniej. Pierwszych kilka takich instytucji i kilkanaście osób zadeklarowało już gotowość przystąpienia do CRANE. YARS 2014, vol. 7(9) może być pierwszym rezultatem jej funkcjonowania.

CRANE Preliminary concept CRANE – Preliminary concept

CRANE List of primary identified academic institutions and person dealing with antitrust and regulation CRANE – List of institutions nad persons

YARS Call for Papers.docx Call for Papers for YARS 2014, 7(9)