CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego o nas
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

O nas

Nagroda CARS 2014

PKO Bank Polski fundator nagrodyDr Agata Jurkowska-Gomułka (WZ UW) laureatem Nagrody CARS 2014 przyznanej w konkursie zorganizowanym przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych WZ UW, a ufundowanej przez PKO Bank Polski.
Nominowane do Nagrody CARS 2014 były także prace: prof. Z. Jurczyka (WSB we Wrocławiu), prof. K. Kowalik-Bańczyk (INP PAN), prof. M. Król-Bogomilskiej (INP PAN) oraz dr hab. A. Piszcz (Uniwersytet w Białymstoku).

9 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste wręczenie „Nagrody CARS 2014”.

Nagrodę wręczył Pan Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego, w towarzystwie Pana Adama Jassera, Prezesa UOKiK, oraz członków Kapituły.

Nagrodę CARS 2014 otrzymała dr Agata Jurkowska-Gomułka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego za pracę Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję: w poszukiwaniu zrównoważonego modelu współistnienia, Warszawa 2013.

Nominowane do Nagrody CARS 2014 były także prace:
Zbigniewa Jurczyka, Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej, Warszawa 2012,
Krystyny Kowalik-Bańczyk, Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych. W kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej, Warszawa 2012,
Małgorzaty Król-Bogomilskiej, Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym, Warszawa 2013 oraz
Anny Piszcz, Sankcje w polskim prawie antymonopolowym, Białystok 2013.

Ceremonii wręczenia nagrody CARS towarzyszył panel dyskusyjny zatytułowany „Ochrona konsumentów na rynkach usług finansowych”, któremu przewodniczyła dr Monika Namysłowska z Uniwersytetu Łódzkiego.

Protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody CARS 2014 Protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody CARS 2014

Program Nagrody CARS 2014 Program wręczenia Nagrody

Lista bazowa Nagrody CARS 2014 Lista bazowa

Lista uprawnionych Nagrody CARS 201 Lista uprawnionych

Regulamin Nagrody CARS 2014 Regulamin

Dodano 09.07.2014 • Pełny artykułGaleria zdjęć – Nagroda CARS 2014

Dodano 09.07.2014 • Pełny artykułGaleria zdjęć – panel finansowy