CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego o nas
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Nagrody CARS

Nagroda CARS jest przyznawana od 2012 r. – w latach 2012-2014 jako tzw. nagroda antymonopolowa, a od 2015 r. (co drugi rok naprzemiennie) jako nagroda antymonopolowa lub regulacyjna. „Regulamin Nagrody” oraz „Lista bazowa” i „Lista Uprawnionych” są każdorazowo publikowane na stronie internetowej CARS.

Fundatorem Nagrody CARS jest PKO Bank Polski.Bank PKO BP

Od 2016 r. może być też przyznawana Nagroda Honorowa CARS.

Nagroda CARS 2016 (antymonopolowa) dla Prof. Cezarego Banasińskiego

Jan Walulik Prof. Cezarego Banasińskiego W dniu 7 czerwca 2016 r. w Pałacu Staszica w Sali Lustrzanej INP PAN (Nowy Świat 72) odbyło się piąte uroczyste ogłoszenie wyników konkursu o Nagrodę CARS, organizowanego corocznie przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) WZ UW. Tym razem przyznana została NAGRODA CARS 2016 za najlepsze monografie z zakresu prawa lub ekonomii ochrony konkurencji. Podobnie jak w ubiegłych latach fundatorem nagrody był PKO Bank Polski S.A. Nagrodę wręczyła Pani Justyna Borkiewicz Dyrektor pionu Zarządu PKO Bank Polski S.A. w towarzystwie członków Kapituły.
Laureatem Nagrody CARS 2016 (antymonopolowej) został Prof. Cezary Banasiński, prawnik prowadzący kancelarią prawniczą, za pracę Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym (Wolters Kluwer, Warszawa 2015).
Nominowane do Nagrody CARS 2016 były także prace: dr. Ł. Grzejdziaka, dr. hab. R. Molskiego, dr. P. Semeniuka i dr. hab. Anny Piszcz.

Program Gali Nagrody CARS Program Gali Nagrody CARS

Laudatio „Laudatio”

Dodano 08.08.2016 • Pełny artykułGaleria zdjęć – Nagroda CARS 2016