CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego osd
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Otwarte Seminarium Doktoranckie

Tematyka: Konkurencja i stabilność finansowa w sektorze bankowym. Jak koordynować regulację sektorową i politykę konkurencji?

Data: 24 października 2013 r.

Referent: Wojciech Podlasin (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego)

Dyskutant: dr. hab. Marcin Olszak (Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)

Moderator: dr. hab Tadeusz Skoczny, prof. UW (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego)

Dodano 09.10.2013 Projekt badawczy Pełny artykułZaproszenie

Dodano 09.10.2013 Projekt badawczy Pełny artykułWojciech Podlasin, Wstępna propozycja projektu badawczego

Dodano 08.11.2013 Projekt badawczy Pełny artykułWojciech Podlasin, Konkurencja i stabilność finansowa w sektorze bankowym. Jak koordynować regulację sektorową i politykę konkurencji?

Zbadanie wpływu konkurencji w świadczeniu usług bankowych na stabilność finansową banków oraz systemu finansowego. Ocena roli regulacji działalności bankowej, w tym norm ostrożnościowych, Czy konkurencja i innowacje na rynku usług bankowych przyczyniły do zwiększenia stabilności globalnego systemu finansowego? Czy aktywna rola regulacji sektora bankowego we wspieraniu konkurencji na rynku usług bankowych jest pożądana? Czy instrumenty z zakresu polityki konkurencji mogą stanowić skuteczne uzupełnienie regulacji sektora bankowego, w tym norm ostrożnościowych? Czy możliwa i pożądana jest koordynacja bankowej regulacji sektorowej oraz polityki konkurencji