CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego osd
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Otwarte Seminarium Doktoranckie

Tematyka: Ochrona zbiorowych interesów konsumentów – zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Data: 12 grudnia 2013 r.

Referent: Izabela Wesołowska (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego)

Dyskutant: prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego)

Moderator: dr Agata Jurkowska-Gomułka (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego)

Dodano 28.11.2013 Ochrona zbiorowych interesów konsumentów Pełny artykułZaproszenie

Dodano 28.11.2013 Ochrona konsumentów Pełny artykułPrezentacja

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów badanie realizacji funkcji pełnionej przez Prezesa UOKiK, jako organu odpowiedzialnego za ochronę zbiorowych interesów konsumentów Zgodność przepisów uokik dotyczących wszczęcia postępowania z Dyrektywą 2009/22/WE (97/27/WE) Przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przed zmianą dokonaną ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. wyjaśnienia dotyczące postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w tym zakresie odnoszą się odpowiednio do postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Skutek niezgodności przepisów uokik z Dyrektywą 2009/22/WE