CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego studia szkolenia
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Wykłady gościnne

Wykładowca: Prof. Dr. Paul Nihoul

Tytuł wykładu: Freedom of Choice as a Possible Paradigm for Competition Law

Data i miejsce: 17.12.2015 r., Centrum Konferencyjne UOKiK

Organizator: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjncyh (CARS) WZ UW i Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

Freedom of Choice as a Possible Paradigm for Competition Law Nota o wykładowcy Pełny artykułNota o wykładowcy

Freedom of Choice as a Possible Paradigm for Competition Law Plakat Pełny artykułPlakat

Freedom of Choice as a Possible Paradigm for Competition Law Prezentacja Pełny artykułPrezentacja

Dr. Paul Nihoul Dr. Paul Nihoul Dr. Paul Nihoul Dr. Paul Nihoul Dr. Paul Nihoul Dr. Paul Nihoul Dr. Paul Nihoul Dr. Paul Nihoul Dr. Paul Nihoul Dr. Paul Nihoul Dr. Paul Nihoul Dr. Paul Nihoul