CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego studia szkolenia
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Studia i szkolenia

Rodzaj szkolenia i tytuł: Kwestie dowodowe

Zamawiający: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zakres: 1 warsztat

Moderator: Sędzia dr hab. Tomasz Szanciło

Czas trwania każdego warsztatu: 5 h (27.10.2016 r.)

Liczba uczestników warsztatu: 12 osób