CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego studia szkolenia
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Wykłady gościnne

Wykładowca: Dr. Peter Whelan

Tytuł wykładu: Competition law and criminal justice

Data i miejsce: 24.03.2017 r., Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Organizator: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjncyh (CARS) WZ UW

Competition law and criminal justice Nota o wykładowcy Pełny artykułNota o wykładowcy

Competition law and criminal justice CV Pełny artykułCV

Competition law and criminal justice CV Pełny artykułWorking paper

Competition law and criminal justice Plakat Pełny artykułPlakat

Competition law and criminal justice Zaproszenie Pełny artykułZaproszenie

Dr. Peter Whelan Dr. Peter Whelan Dr. Peter Whelan Dr. Peter Whelan Dr. Peter Whelan Dr. Peter Whelan Dr. Peter Whelan