CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego archiwum
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Centrum Studiów
Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-309,
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001

Archiwum

iKAR 2014, 6(3) regularny

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że jest już także 6. (tym razem regularny) numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR) 2014 r. Jego redaktorem prowadzącym jest prof. KA dr hab. Konrad Kohutek. Zachęcamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

iKAR 2014, 5(3)

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że na początku obecnego roku akademickiego ukazał się 5. numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR), poświęcony głównie regulacji finansowej. Jego redaktorami prowadzącymi byli prof. UW dr hab. Teresa Czerwińska oraz Wojciech Podlasin z WZ UW. Zachęcamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

iKAR 2014, 4(3)

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że w połowie września 2014 r. ukazał się 4. numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR), przygotowany na ogólnopolską konferencję naukową „Ustawa o prawach konsumenta – szanse i zagrożenia” zorganizowaną. przez CARS, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz UOKiK w Łodzi w dniu 15 września 2014 r. Redaktorem zeszytu była dr hab. Monika Namysłowska z WPiA UŁ. Zachęcamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Jest już YARS 2014, vol. 7(9)

Informujemy, że właśnie ukazał się numer specjalny Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies. Został on przygotowany z okazji 10. rocznicy przystąpienia do Unii Europejskiej dziesięciu państw europejskich, wśród nich ośmiu państw z Europy Środkowo-Wschodniej. Podobnie jak w przypadku poprzedniego numeru YARS (2013, 6 (8)), artykuły opublikowane w bieżącym numerze nie tylko dotyczą polskiego prawa konkurencji, ale również prezentują krajowe prawo konkurencji innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Czytaj więcej.

9th ASCOLA Conference Warsaw 2014

W dniach 26.-28.06.2014 r. odbyła się 9th ASCOLA Conference Warsaw 2014 nt. „Procedural fairness in competititon proceedings”, zorganizowana przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) w pomieszczeniach Centrum Konferencyjnego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w Warszawie.

Partnerami konferencji byli:

PKO BP Fundacja narodowego banku polskiego

Dr Agata Jurkowska-Gomułka laureatem Nagrody CARS 2014

PKO Bank Polski fundator nagrody

9 czerwca obyło się uroczyste wręczenie Nagrody CARS 2014. Przyznawaną przez CARS „Nagrodę CARS 2014” otrzymała dr Agata Jurkowska-Gomułka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego za pracę Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję: w poszukiwaniu zrównoważonego modelu współistnienia, Warszawa 2013.

Nominowane do Nagrody CARS 2014 były także prace Zbigniewa Jurczyka, Krystyny Kowalik-Bańczyk, Małgorzaty Król-Bogomilskiej oraz Anny Piszcz.

Ufundowaną przez PKO Bank Polski „Nagrodę CARS 2014” wręczył Pan Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego, w towarzystwie Pana Adama Jassera, Prezesa UOKiK, oraz członków Kapituły.

Zob. więcej.

1. Polski Kongres Prawa Konkurencji (2015)

W kwietniu 2015 r., w 25. rocznicę przemian ustrojowych, w wyniku których konkurencja stała się podstawowym regulatorem rynków, organizujemy 1. PKPK poświęcony dorobkowi, współczesnym problemom oraz kierunkom rozwoju prawa konkurencji, obejmującego prawo ochrony konkurencji i prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Przedstawiamy założenia Kongresu oraz zaproszenie do zgłaszania propozycji referatów kongresowych. Czekamy na te propozycje (abstrakty) do końca czerwca br.

A – Koncepcja wstępna

B – Call for Papers

Porozumienie o współpracy między CARS a UOKiK (2014)

Porozumienie o współpracy między CARS a UOKiK zostało podpisane w dniu 5.05.2014 r.

Zobacz więcej.

Listy czasopism punktowanych z zakresu ochrony konkurencji i regulacji (2014)

A – Wykaz czasopism naukowych dotyczących tematyki prawa ochrony konkurencji

B – Wykaz czasopism naukowych dotyczących tematyki prawa ochrony konkurencji

Zobacz więcej.

Majowa Konferencja CARS: Wpływ prawa unijnego na polskie prawo antymonopolowe i regulacyjne (rejestracja uczestników konferencji)

Jak już informowaliśmy, w dniu 21.05.2014 r. odbędzie się organizowana przez CARS konferencja naukowa z okazji 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Celem konferencji jest krytyczne przedyskutowanie najważniejszych i najciekawszych aspektów wpływu prawa unijnego na polskie prawo antymonopolowe i regulacyjne.

Karta zgłoszenia

Wstępny program konferencji

Zobacz więcej.

Jest już iKAR 2014, 3(3) regularny

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że  ukazał się właśnie 3. (tym razem regularny) numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR) 2014 r. Jego redaktorem prowadzącym jest dr hab. Anna Piszcz.

Zachęcamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

A. Jurkowska-Gomułka, Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję (wydanie elektroniczne 2014)

Wydana w 2013 r. drukiem książka A. Jurkowskiej pt. Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję jest jest już także dostępna w wydaniu elektronicznym. Więcej.

Jest już iKAR 2014, 2(3) pocztowy

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że  ukazał się właśnie 2. (tym razem pocztowy) numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR) 2014 r. Jego redaktorem prowadzącym jest dr Monika Zielińska.

Zachęcamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Następny numer iKAR (3/2014) – pocztowy – ukaże się za najdalej dwa tygodnie.

Jest już iKAR 2014, 1(3) regularny

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że  ukazał się właśnie 1. (regularny) numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR) 2014 r. Jego redaktorem prowadzącym jest dr Agata Jurkowska-Gomułka.

Zachęcamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Następny numer iKAR (2/2014) – pocztowy – ukaże się za najdalej dwa tygodnie.

Zapraszamy na 18. spotkanie Otwartego Seminarium Doktoranckiego

Kolejne (18.) spotkanie Otwartego Seminarium Doktoranckiego CARS odbędzie się w 19 marca 2014 r. o godz. 16.30. W trakcie seminarium nt. „Jeden organizm gospodarczy” i zagadnienie samodzielności przedsiębiorców w polskim i europejskim prawie konkurencji” mgr Piotr Semeniuk przedstawi założenia i osiągnięte w rozprawie doktorskiej wyniki badań nad pojęciem i doktryną „jednego organizmu gospodarczego” w prawie konkurencji. Więcej.

7. urodziny CARS

W dniu 22 lutego 2014 r. obchodzi swoje 7. urodziny. „Sprawozdanie z działalności CARS w latach 2007-2013” ukazuje zakres i skalę naszych dokonań. Zob. więcej.

Call for Papers YARS 2014, vol. 7(10)

Kolegium Redakcyjne YARS zaprasza autorów z państw Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów do nadsyłania propozycji publikacji do numeru regularnego YARS 2014, vol. 7(10), który ukaże się pod koniec bieżącego roku. Szczegóły tutaj.

Studenckie Warsztaty Regulacyjne CARS (2014)

28 lutego odbędą się inauguracyjne Studenckie Warsztaty Regulacyjne CARS, pierwsze z semestralnego cyklu zajęć realizowanego przez studentów pod patronatem prof. Tadeusza Skocznego. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wcześniejsza rejestracja u koordynatora studenckiego projektu. Liczba miejsc ograniczona. Zob. więcej.

Telecommunications Regulation in Poland (2013)

Ukazała się właśnie kolejna – piętnasta w ogóle, a piąta w roku 2013 – książka Programu Wydawniczego CARS: Telecommunications Regulation in Poland – monografia zbiorowa pod red. Prof. S. Piątka. Zob. więcej.

Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (2103)

Ukazała się właśnie kolejna – czternasta w ogóle, a czwarta w roku 2013 – książka Programu Wydawniczego CARS: M. Chołodecki, Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Zob. więcej.

Jest już YARS 2013, vol. 6(8)

Informujemy, że właśnie ukazał się kolejny numer Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies. Jest to już w pełni numer międzynarodowy, w którym zdecydowanie przeważają teksty autorów z państw Europy Środkowej i Wschodniej. Czytaj więcej.

CRANE – nowa sieć naukowa powstała z inicjatywy CARS

W końcu 2013 r. powstała z inicjatywy CARS nowa sieć naukowa – CRANE (Competition and Regulation. Academic Network. Europe – Visegrad, Balkan, Baltic, East), której uczestnikami mogą być instytucje naukowe i osoby zajmujące się sprawami ochrony konkurencji i regulacji prokonkurencyjnej, pochodzące przede wszystkim z państw Europy Centralnej i Wschodniej. Pierwszych kilka takich instytucji i kilkanaście osób zadeklarowało już gotowość przystąpienia do CRANE. YARS 2014, vol. 7(9) może być pierwszym rezultatem jej funkcjonowania. Zobacz więcej.

Opinia w sprawie statusu doktroranta (2013)

Zapraszamy do zapoznania się z opinią nt. statausu doktoranta WZ UW w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym, rozporządzeń wykonawczych do niej oraz aktów uniwersytetckich i wydziałowych. Zobacz więcej.

Jest już iKAR 2013, 8(2) telekomunikacyjny

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że  ukazał się właśnie 8. numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR)  2013 r. Tym razem jest to numer specjalny, w całości poświęcony problemom regulacji w sektorze telekomunikacyjnym. Jego redaktorem jest prof. Stanisław Piątek.

Zachęcamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Następny regularny numer iKAR (1/2014) ukaże się w końcu lutego 2014 r.

Jest już iKAR 2013, 7(2) regularny

Informujemy, że ukazał się właśnie 7. numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR) z 2013 r. Tym razem jest to ostatni tegoroczny numer regularny.

Następny regularny numer iKAR (1/2014) ukaże się w końcu lutego 2014 r.

Zapraszamy na 17. spotkanie Otwartego Seminarium Doktoranckiego

Kolejne (17.) spotkanie Otwartego Seminarium Doktoranckiego CARS odbędzie się 12 grudnia 2013 r. o godz. 16.30. W trakcie seminarium mgr Izabela Wesołowska, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przedstawi założenia i osiągnięte wyniki badań w rozprawie doktorskiej nt. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów – zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Zobacz więcej.

Wpływ prawa unijnego na polskie prawo antymonopolowe i regulacyjne

W dniu 21.05.2014 r. odbędzie się organizowana przez CARS konferencja naukowa z okazji 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Celem konferencji jest krytyczne przedyskutowanie najważniejszych i najciekawszych aspektów wpływu prawa unijnego na polskie prawo antymonopolowe i regulacyjne.

Zaproszenie do zgłaszania referatów.

Jest już iKAR 2013, 6(2) energetyczny

Informujemy, że ukazał się właśnie 6. numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR) z 2013 r. Tym razem jest to numer specjalny, w całości poświęcony problemom ochrony konkurencji i regulacji w sektorze energetycznym.

Gorąco zachęcamy do lektury tego i poprzednich numerów iKARa, które są dostępne na stronie www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Następny regularny numer iKARa (2013, nr 7 – regularny) ukaże się pod koniec listopada.

Jest już iKAR 2013, 5(2)

Informujemy, że ukazał się już 5. numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR) z 2013 r. Tym razem jest to numer regularny.

Gorąco zachęcamy do lektury tego i poprzednich numerów iKARa, które są dostępne na stronie www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Następny numer iKARa 2013, 6(2) – energetyczny – ukaże się pod koniec października.

Otwarte Seminarium Doktoranckie, 24 październik 2013 r.

Kolejne (16.) – pierwsze w roku akademickim 2013-2014 – spotkanie Otwartego Seminarium Doktoranckiego CARS odbędzie się w dniu 24 października 2013 r. o godz. 16.30. W trakcie seminarium mgr Wojciech Podlasin, doktorant w Samodzielnym Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW, przedstawi wstępną koncepcję swego projektu doktorskie nt. Konkurencja i stabilność finansowa w sektorze bankowym. Jak koordynować regulację sektorową i politykę konkurencji? Zobacz więcej

Jest już iKAR 2013, 4(2)

Informujemy, że ukazał się właśnie 4. numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR) z 2013 r. Tym razem jest to numer specjalny, w całości poświęcony problemom ochrony konkurencji i regulacji w sektorze transportu kolejowego.

Gorąco zachęcamy do lektury tego i poprzednich numerów iKARa, które są dostępne na stronie www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Następny regularny numer iKARa (2013, nr 5) ukaże się jeszcze w tym tygodniu.

9th ASCOLA Conference 2014 w Warszawie!

Z satysfakcją informujemy, że Zarząd Academic Society of Competition Lawe (ASCOLA) powierzył CARS organizację 9th ASCOLA Conference 2014. Jesteśmy zaszczyceni, jako że konferencja ta, organizowana corocznie w różnych miejscach świata, zoranie zorganizowana po raz pierwszy nie tylko w Polsce, ale w nowym państwie członkowskim UE w ogóle.

Konferencja odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2014 r. w Pałacu Kazimierzowskim (siedzibie władz rektorskich UW).

Zapraszamy na specjalną stronę internetową konferencji www.ASCOLA-Conference-2014.wz.uw.edu.pl.

Jest już iKAR 2013, 3(2))

Informujemy, że ukazał się właśnie 3. - tym razem regularny - numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR) z 2013 r.

Zachęcamy do lektury tego i poprzednich numerów iKAR, które są dostępne ze strony www.ikar.wz.uw.edu.pl

Polish Airports in the European Union – Competitive Challenges, Regulatory Requirements and Development Perspectives (2013)

Ukazało się właśnie książkowe angielskojęzyczne wydanie raportu z trzeciego etapu badań dot. rynku usług portów lotniczych, zleconych przez „Przedsiębiorstwo Państwowe – Porty Lotnicze”. Zobacz więcej

5. Warsztaty CARS

W dniu 20.06.2013 r., w godz. 16.30-18.00 odbędą się „5. Warsztaty CARS”, poświęcone „Zastosowaniu zakazu porozumień ograniczających konkurencję do umów agencyjnych w świetle rozporządzenia RM z 30.03.2011 r.”. Warsztaty poprowadzi dr Grzegorz Materna Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji UOKiK. Zobacz więcej

Prof. Dawid Miąsik Laureatem Nagrody CARS 2013

Prof. INP PAN dr hab. Dawid Miąsik został laureatem Nagrody CARS 2013 r., przyznanej w konkursie zorganizowanym przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych WZ UW. Nagrodę (podobnie jak w r. 2012) ufundował PKO Bank Polski.

Nominowanymi do Nagrody CARS 2013 byli także: dr Maciej Bernatt (WZ UW), dr Zbigniew Jurczyk (WSB i dyr. Delegatury UOKiK we Wrocławiu), dr hab. Konrad Kohutek (Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego) oraz dr Krystyna Kowalik-Bańczyk (INP PAN i Politechnika Gdańska).

Nagroda została wręczona uroczyście w dniu 6.06.2013 r. w Sali Senatu UW. Wręczenie Nagrody CARS 2013 uświetnił Wykład Jubileuszowy Prof. dr hab. Andrzeja Wróbla, Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, nt. „Swobody unijne a prawa podstawowe po Traktacie z Lizbony”. Zobacz więcej

A. Jurkowska-Gomułka, Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję (2013)

Ukazała się kolejna (dwunasta) publikacja serii wydawniczej CARS. Zobacz więcej

Uroczyste wręczenie „Nagrody CARS 2013”

Informujemy, że w czwartek 6 czerwca 2013 r. (w godz. 13.15-17.30), w Sali Senatu UW i w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego, odbędzie się uroczyste wręczenie „Nagrody CARS 2013”. Galę uświetni Wykład Okolicznościowy prof. dr hab. A. Wróbla (Sędziego Trybunału Konstytucyjnego) program. Zapraszamy

Jest już iKAR 2/2013, 2(2)

Informujemy, że ukazał się właśnie 2. numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR) z 2013 r. Tym razem jest to numer specjalny, w całości poświęcony problemom pobierania przez sieci handlowe tzw. opłat półkowych.

Gorąco zachęcamy do lektury tego i poprzednich numerów iKARa, które dostepne sa na stronie www.ikar.wz.uw.edu.pl

Następny regularny numer iKARa (2013, nr 3) ukaże się już za 2 tygodnie.

Wykład Gościnny Pana Zbigniewa Grycana

W środę 22 maja 2013 r., w Auli Rady Wydziału Zarządzania UW (Szturmowa 1/3, bud. B, sala B-205) odbędzie się „2. Wykład Gościnny CARS”, w ramach którego Pan Zbigniew Grycan, szef Rady Nadzorczej firmy „Grycan Lody od Pokoleń” udzieli odpowiedź na pytanie, jak odnieść sukces na konkurencyjnym rynku (pewnie nie tylko lodów)? Zapraszam. Zobacz więcej

Udział CARS w konsultacjach KE w sprawie Zielonej księgi w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych i niespożywczych między przedsiębiorstwami (2013)

Po raz drugi CARS wzięło udział w konsultacji publicznej Komisji Europejskiej w sprawie projektowanych przepisów unijnych. W dniu 30.04.2013 r. została przekazana KE odpowiedź na pytania zawarte w Zielonej Księdze, przygotowana przez Grupę Roboczą CARS. Zobacz więcej

A. Bolecki, Wymiana informacji między konkurentami w ocenie organów ochrony konkurencji (2013)

Nowa pozycja z serii "Podręczniki i Monografie" CARS (11) - rozprawa doktorska obroniona na Wydziale Zarządzania UW - jest już dostępna. Zobacz więcej

4. warsztaty CARS

Dnia 16 kwietnia 2013 r. (wtorek), w godz. 16.30-18.00, odbęda się kolejne - po dłuższej przerwie - warsztaty CARS. Tym razem będą one poświęcone aktualnym problemom ograniczania wglądu do materiału dowodowego w postępowaniu przed SOKiK. Warsztaty poprowadzi SSO Andrzej Turliński (przewodniczący SOKiK). Zapraszamy. Zobacz więcej

Maciej Bernatt stypendystą Fulbrighta

Dr Maciej Bernatt otrzymał 9-miesięczne stypendium w ramach programu Fulbright Senior Advanced Research Awards 2013-2014. Informuję o tym z radością i ze smutkiem zarazem, bo oznacza to, że przez nastepny rok akademicki będzie na Loyola University w Chicago a nie z nami...

Jest już iKAR 2013, 1(2)

Informujemy, że ukazał się 1. numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR) w 2013 r. W numerze znalazły się nie tylko interesujące artykuły naukowe, ale także opracowania odnoszące się do projektowanych zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r.

Gorąco zachęcamy do lektury kwartalnika, który jest dostępny na stronie www.ikar.wz.uw.edu.pl

Następny numer iKARa, który ukaże się w 2013 r., będzie w całości poświęcony problemom pobierania przez sieci handlowe tzw. opłat półkowych. Zobacz więcej

Wykład Gościnny CARS

1 marca 2013 r. Eduardo Pereira (STR Holding, Vienna) będzie mówił o INTERNATIONAL UPSTREAM INVESTMENTS: LEGAL FRAMEWORK. Zobacz więcej

CARS zaprasza na konferencję „Pobieranie tzw. opłat półkowych. Konieczność zmiany przepisów czy ich interpretacji?”

Warszawa, 19 marca 2013 r. Zobacz więcej na stronie: www.tzw-oplaty-polkowe.wz.uw.edu.pl

Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji (2012)

W serii wydawniczej „Podręczniki i monografie” CARS ukazała się książka prof. Tadeusz Skocznego Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012. Czytaj więcej

Pełnotekstowe wydania elektroniczne pięciu dalszych publikacji „Programu Wydawniczego CARS” (2013)

Zobacz więcej

Regulacja rynków telekomunikacyjnych (2007) – pełnotekstowe wydanie elektroniczne (2013)

Czytaj więcej

YARS 2012, vol. 5(7)

Informujemy, że właśnie ukazał się kolejny regularny numer Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies. Po raz pierwszy YARS podejmuje problematykę ochrony konkurencji i regulacji sektorowej nie tylko z perspektywy polskiej, ale także z perspektywy innych państw Europy Środkowej. Czytaj więcej

Są już dwa ostatnie zeszyty iKAR 2012 – nr 5(1) i nr 6(1)

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że w ostatnich tygodniach okazały się 5 i 6 numery – wydawanego przez CARS – internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR). Oba są w całości poświęcone problemom ochrony konkurencji i regulacji prokonkurencyjnej w telekomunikacji. Ich redaktorem jest prof. Stanisław Piątek – wiceprzewodniczący Kolegium Redakcyjnego iKAR.

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością obu zeszytów: iKAR nr 5(1), iKAR nr 6(1).

Gorąco zachęcamy do lektury także wcześniejszych numerów kwartalnika, które są dostępne na stronie www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Jednocześnie zawiadamiamy, że w roku 2013 mamy zamiar opublikować osiem zeszytów iKAR. Cztery z nich będą numerami regularnymi. Pierwszy – iKAR 2013, 1(2) – powinien ukazać się jeszcze w lutym. W dalszym ciągu (przez cały styczeń) przyjmujemy zgłoszenia artykułów i innych tekstów (np. omówień i glos wyroków, omówień i recenzji książek, sprawozdań z konferencji i innych imprez itp.). Wciąż liczymy m.in. na teksty związane z planowaną nowelizacja uokik z 2007 r.

Cztery dalsze zeszyty iKAR będą miały charakter sektorowy. Pierwszy z nich – iKAR 2013, 1(2) – będzie w całości poświęcony problematyce ochrony konkurencji i regulacji w energetyce. Planujemy wydanie tego numeru w kwietniu. Teksty możne jednak przesyłać lub anonsować (w formie abstraktu) już teraz. W późniejszych miesiącach 2013 r. ukażą się także zeszyty dotyczące sektora usług pocztowych, telekomunikacji i – prawdopodobnie – transportu kolejowego.

Zachęcamy wszystkich autorów do publikowania w naszym periodyku artykułów i innych tekstów związanych z prawem i ekonomią ochrony konkurencji i regulacji w Polsce, UE oraz w innych państwach i regionach.

Zapraszamy też do współpracy z CARS www.cars.wz.uw.edu.pl w innych formach i dziedzinach.

Jest już iKAR 2012, 4(1)

Informujemy, że ukazał się 4. numer – wydawanego przez CARS – internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR). W numerze tym obok artykułów wskazujących na problemy stosowania zakazu porozumień ograniczających konkurencję w kontekście umów agencyjnych oraz zmów przetargowych, a także artykułu o europejskich doświadczeniach w zakresie settlement, znalazły się również teksty poświęcone wyjaśnieniom Prezesa UOKiK w sprawie decyzji zobowiązujących oraz odpowiedzialności osób fizycznych w polskim prawie konkurencji.

Gorąco zachęcamy do lektury kwartalnika, który jest dostępny na stronie www.ikar.wz.uw.edu.pl

Przypominamy, że następny numer iKARa, który ukaże się jeszcze w 2012 r., będzie w całości poświęcony problemom ochrony konkurencji i regulacji prokonkurencyjnej w telekomunikacji.

Zobacz więcej.

Jest już iKAR 2012, 3(1)

Z radością informujemy, że w dniu 18 września 2012 r. ukazał się 3. numer – wydawanego przez CARS – internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR).

Zachęcamy do lektury kwartalnika, który jest dostępny na stronie www.ikar.wz.uw.edu.pl

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer 4(1) będzie miał charakter podobny do poprzedniego, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i wytycznych do niej. Z kolei kolejny, 5(1) numer poświęcony będzie regulacji prokonkurencyjnej w telekomunikacji. Zachęcamy wszystkich autorów do publikowania w nim artykułów a także innych tekstów związanych z prawem i ekonomią ochrony konkurencji. Zapraszamy do współpracy.

Zobacz więcej.

Otwarte Seminarium Doktoranckie, 10 października 2012 r.

Kolejne (15.) spotkanie Otwartego Seminarium Doktoranckiego CARS odbędzie się w dniu 10 października 2012 r. o godz. 16.00. Tym razem seminarium poświęcone będzie programowi łagodzenia kar pieniężnych jako instrumentowi zwalczania porozumień ograniczających konkurencję w Polsce. Prelegentem będzie dr Bartosz Turno.

Zobacz więcej.

Udział CARS w konsultacji KE w sprawie stosowania ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (GBER) spod zakazu antykonkurencyjnej pomocy państwa (2012)

Po raz pierwszy CARS wzięło udział w konsultacji publicznej Komisji Europejskiej w sprawie stosowania przepisów unijnych. W dniu 12.09.2012 r. przekazany został do KE kwestionariusz w sprawie stosowania ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych spod zakazu antykonkurencyjnej pomocy państwa, przygotowany przez Grupę Roboczą ds. GBER pod kierownictwem dr Łukasza Grzejdziaka z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego WPI A UŁ.

Zobacz więcej.

Otwarte Seminarium Doktoranckie, 18 września 2012 r.

Pierwsze po wakacjach spotkanie Otwartego Seminarium Doktoranckiego CARS odbędzie się w dniu 18 września 2012 r. o godz. 16.00. Tematem seminarium będzie kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wprowadzenie do dyskusji wygłosi mgr Mateusz Chołodecki (WPiA UAM), zaś komentarz – prof. Stanisław Piątek (WZ UW).

kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Zobacz więcej.

Dwie nowe edycje studiów podyplomowych ARIS

Jesienią br. ruszają dwie nowe edycje Studiów Podyplomowych: Ochrona Konkurencji i Regulacja w Sektorach Infrastrukturalnych (ARIS):
a) 2. edycja telekomunikacyjna oraz
b) 1. edycja energetyczna.
Zapraszamy.

Zobacz więcej.

Publikacje elektroniczne CARS

Rozpoczynamy realizację Programu Publikacji Elektronicznych (PPE) CARS. Na pierwszy ogień idzie monografia M. Bernatta pt. Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji

Zobacz więcej.

Nagroda CARS 2012

Prof. Marek Szydło (UWr) laureatem Nagrody CARS 2012, przyznanej w konkursie zorganizowanym przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych WZ UW, ufundowanej przez PKO Bank Polski.

Nominowanymi do Nagrody CARS 2012 byli także: dr Maciej Bernat (WZ UW), prof. Sławomir Dudzik (UJ), prof. Włodzimierz Szpringer (SGH i WZ UW) oraz dr Bartosz Targański (SGH).

Wyróżnienie w konkursie o Nagrodę CARS 2012 otrzymała prof. Bożena Borkowska (UE we Wrocławiu).

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych WZ UW, ufundowanej przez PKO Bank Polski Zobacz więcej.

Konferencja naukowa: Model kontroli sądowej w sprawach ochrony konkurencji i regulacji

W dniu 4 lipca 2012 r. w godz. 14:00-17:00 odbyła się na WZ UW konferencja poświęcona modelowi kontroli sądowej w sprawach ochrony konkurencji i regulacji. Celem konferencji była wymiana poglądów na temat modelu kontroli sądowej nad postępowaniami przed Prezesem UOKiK i organami regulacji (Prezesem URE, Prezesem UKE i Prezesem UTK).

Zobacz więcej.

Już jest iKAR 2012, 2(1)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 lipca 2012 r. ukazał się 2. numer – wydawanego przez CARS – internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR).

Zachęcamy do jego objerzenia na stronie internetowej (www.ikar.wz.uw.edu.pl) i do korzystania z niego.

Zapraszamy również do publikowania w jego następnych numerach artykułów lub innych tekstów dotyczących spraw ochrony konkurencji lub regulacji sektorowych. iKAR 2012, 3(1) będzie miał charakter podobny jak poprzednie numer, natomiast iKAR 2012, 4(1) będzie poświęcony problemom ochrony konkurencji i regulacji w telekomunikacji.

Zobacz więcej.

Program uroczystości wręczenia Nagrody CARS 2012 oraz Konferencji nt. Modelu kontroli sądowej w sprawach ochrony konkurencji i regulacji (4 lipca 2012 r.)

CARS zaprasza uprzejmie do wzięcia udziału w uroczystości wręczenia Nagrody CARS 2012 za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu ekonomii lub prawa ochrony konkurencji w latach 2009-2011 oraz w konferencji Model kontroli sądowej w sprawach ochrony konkurencji i regulacji, które odbędą się 4 lipca (środa) na Wydziale Zarządzania UW (ul. Szturmowa 3, budynek C, Aula C) w godz. 11.00-17.00.

Zobacz wzięcia udziału w uroczystości wręczenia Nagrody CARS 2012 Regulamin nagrody CARS, Modelu kontroli sądowej w sprawach ochrony konkurencji Program spotkania oraz prawa ochrony konkurencji Założenia konferencji.

Opinia Grupy Roboczej CARS ws. nowelizacji uokik

5 czerwca 2012 r. przedstawiona została UOKiK opinia Grupy Roboczej CARS pt. Proponowane przez UOKiK i inne pożądane zmiany w ustawie o ochronie konkurencji z 2007 r.

UOKiK i inne pożądane zmiany w ustawie o ochronie konkurencji Zobacz więcej.

Konferencja naukowa CARS pt. Model kontroli sądowej w sprawach ochrony konkurencji i regulacji

W dniu 4 lipca 2012 r. po południu (o programie i szczegółowych godzinach konferencji poinformujemy za 2 tygodnie), w Auli C Wydziału Zarządzania (Warszawa, ul. Szturmowa 1/3), CARS organizuje konferencję naukową nt. Modelu kontroli sądowej w sprawach ochrony konkurencji i regulacji. W panelu konferencyjnym wezmą udział Profesorowie Roman Hauser (Prezes NSA), Zbigniew Kmieciak (sędzia NSA), Stanisław Piątek (WZ UW), Tadeusz Skoczny (WZ UW), Karol Weitz (WPiA UW) oraz Andrzej Wróbel (sędzia TK). Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swego udziału w konferencji.

Przed konferencją odbędzie się uroczyste wręcznie nagrody CARS za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie prawa i ekonomii ochrony konkurencji. Model kontroli sądowej w sprawach ochrony konkurencji i regulacji Zob. Założenia konferencji.

Zwalczanie karteli środkami prawa administracyjnego i karnego

14 czerwca 2012 r. odbędzie się wykład prof. Małgorzaty Król-Bogomilskiej poświęcony problematyce sankcji służących zwalczaniu porozumień kartelowych stosowanych na podstawie prawa antymonopolowego, prawa karnego oraz na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Wykład odbędzie się o godz. 16:30, Rondo ONZ 1, piętro 30 - wstęp na warsztaty jest wolny, ale obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmujemy pod adresem mailowym: spk@spk.com.pl lub telefonicznie 22-242 56 54.

Nagroda CARS za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu ekonomii lub prawa ochrony konkurencji w latach 2009-2011

W 2012 r. zostanie przyznana po raz pierwszy Nagroda CARS za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie prawa lub ekonomii ochrony konkurencji. Kapituła Nagrody wskaże laureata nagrody spośród autorów monografii z lat 2009-2011, nominowanych do nagrody przez autorów prac z zakresu prawa lub ekonomii ochrony konkurencji z lata 2000-2012. Dzięki PKO Bankowi Polskiemu nagroda ma znaczący wymiar finansowy.

Zobacz CARS wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu ekonomii lub prawa ochrony konkurencji Regulamin nagrody CARS, Kapituła Nagrody wskaże laureata nagrody spośród autorów monografii Listę bazową oraz Dzięki PKO Bankowi Polskiemu nagroda ma znaczący wymiar finansowy Listę uprawnionych.

Nagroda FNRNP

Z radością informujemy, że dr Maciej Bernatt, współpracownik CARS, został stypendystą Programu Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest jednym z czterech wyróżnionych w konkursie prawników. Program Start jest skierowany do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

Lista laureatów dostępna jest tutaj.

Nowy numer Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies

Ukazał się numer specjalny YARS poświęcony ochronie praw przedsiębiorców w postępowaniu antymonopolowym. Czytaj więcej...

Grupa Robocza (GR) ds. nowelizacji uokik z 2007 r.

21 maja 2012 r. powołana została w CARS "Grupa Robocza ds. nowelizacji uokik z 2007 r.". Będzie ona stanowić forum współpracy środowisk naukowych i profesjonalnych zainteresowanych udziałem w konsultacjach projektu nowelizacji tej ustawy, jakie zostanie niedługo opublikowany przez Prezes UOKiK, oraz w projektowaniu dalszych pożądanych zmian w uokik z 2007 r.

Grupa Robocza (GR) ds. nowelizacji uokik Zobacz więcej.

Już jest 1. numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR)

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. dokładnie w 5. rocznicę wejścia w życie uokik z 2007 r., ukazał się inauguracyjny numer nowego periodyku wydawanego przez CARS - internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR).

Zachęcamy do jego objerzenia na stronie internetowej (www.ikar.wz.uw.edu.pl) i do korzystania z niego. Zapraszamy również do publikowania w jego następnych numerach artykułów lub innych tekstów dotyczących spraw ochrony konkurencji lub regulacji sektorowych. Szczególnie zachęcamy do zgłaszania tekstów dot. zamierzonej i pożądanej nowelizacji uokik z 2007 r.

Współpraca z Antitrust in Poland

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych ma przyjemność poinformować, że w lutym 2012 roku nawiązało współpracę z Antitrust in Poland (www.antitrust.pl). W związku z powyższym, pracownicy CARS: prof. Tadeusz Skoczny, dr Agata Jurkowska-Gomułka oraz dr Maciej Bernatt dołączyli do Antitrust in Poland jako współpracownicy.

Na stronie Antitrust in Poland będą umieszczane informacje o wspólnych działaniach oraz informacje o działalności CARS. Poszerzy to z jednej strony ofertę Antitrust in Poland, a z drugiej przyczyni się do rozpowszechniania wiadomości o działaniach CARS.

Nagroda MNiSW

Książka „Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej” autorstwa Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznawaną corocznie nauczycielom akademickim za wybitne osiągnięcia organizacyjne, naukowe i dydaktyczne. Książka została wydana przez Instytut EuroPrawo w 2010 roku.

Szczegółowa lista znajduje się Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej tutaj.

YARS Call for Papers 2012

Redakcja YARS zaprasza do składania propozycji artykułów (preliminary papers), jak również glos, recenzji i sprawozdań z przedsięwzięć naukowych przeznaczonych do publikacji w numerze regularnym YARS 2012, vol. 5(7). Szczegóły znajdziesz konkurencja w Unii Europejskiej tutaj...

Nowy numer Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies

Uprzejmie informujemy, że właśnie ukazał się piąty numer periodyku YARS poświęcony ochronie konkurencji i niezależnej regulacji sektorowej. Czytaj więcej...

Maciej Bernatt - Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji

W serii wydawniczej "podręczniki i monografie" CARS ukazała się ksiązka dr Macieja Bernatta, Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2011. Czytaj więcej...

Ewelina D. Sage - European Audiovisual Sector: Where business meets society’s needs

W serii wydawniczej "podręczniki i monografie" CARS ukazała się ksiązka dr Eweliny D. Sage, European Audiovisual Sector: Where business meets society’s needs, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2011. Czytaj więcej...

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) – nowy produkt wydawniczy CARS

Od 2012 r. CARS rozpoczyna wydawanie internetowego (czyli dostępnego tylko on-line) Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR), poświęconego najważniejszym problemom ochrony konkurencji i regulacji w sektorach szczególnych (głównie: infrastrukturalnych). Już wkrótce iKAR otrzyma własną stronę internetową www.ikar.wz.uw.edu.pl i własny adres mailowy ikar@mail.wz.uw.edu.pl oraz zostanie ogłoszone "Zaproszenie do składania tekstów" (Call for Papers). O koncepcji iKAR czytaj problemy ochrony konkurencji i regulacji w sektorach szczególnych głównie: infrastrukturalnych tutaj...

Studia Podyplomowe: Ochrona Konkurencji i Regulacji w Sektorach Infrastrukturalnych (ARIS) - od marca 2012 rusza edycja energetyczna

W ramach Studiów Podyplomowych: Ochrona Konkurencji i Regulacja w Sektorach Infrastrukturalncyh (ARIS) www.aris.wz.uw.edu.pl od marca 2012 r. rusza nowa edycja skierowana do sektora energetycznego (głównie elektroenergetycznego). Zapisy rozpoczną sie 2 stycznia 2012 r. Ramowy program tych studiów sektor energetyczny zobacz tutaj...

YARS na Liście Czasopism Punktowanych MNiSW

W związku z kierowanymi do nas pytaniami uprzejmie informujemy, że Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies jest na liście Czasopism Naukowych MNiSW (poz. 179) z 6 punktami.

Osoby zainteresowane szczególami zapraszamy lista Czasopism Naukowych MNiSW tutaj.