CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego badania
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Badania i ekspertyzy

Rodzaj działania: Ekspertyza naukowa

Tytuł: Analiza antymonopolowa w przypadku koncentracji przedsiębiorców na rynkach dwustronnych

Autorzy: Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny (Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW), dr Jakub Górka (Katedra Systemów Finansowych Gospodarki, Zakład Bankowości i Rynków Pieniężnych Wydziału Zarządzania UW) oraz Dariusz Aziewicz (doktorant w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW)

Data: 18 lipiec 2015 r.

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie Kancelarii Sołtysiński Kawęcki & Szlęzak w Warszawie. Jej celem jest analiza sześciu problemów badawczych dotyczących prewencyjnego nadzoru sprawowanego przez organy ochrony konkurencji nad zamierzonymi koncentracjami przedsiębiorców działających na tzw. rynkach dwustronnych (w znaczeniu ekonomicznym).

Analiza antymonopolowa w przypadku koncentracji przedsiębiorców na rynkach dwustronnych Analiza antymonopolowa w przypadku koncentracji przedsiębiorców na rynkach dwustronnych