CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego badania
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Badania i ekspertyzy

Rodzaj działania: Ekspertyza naukowa

Tytuł: Ekspertyza w sprawie wymagań dotyczących trwałego nośnika informacji w unijnych i krajowych przepisach o usługach płatniczych

Autorstwo: Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS – prof. dr hab. Stanisław Piątek

Data: grudzień 2017

Ekspertyza przygotowana przez prof. Stanisława Piątka analizuje prawne wymagania dotyczące działań dostawców usług płatniczych polegających na przekazywaniu klientom informacji kontraktowych na „trwałym nośniku”. Ekspertyza dotyczy wymaganej funkcjonalności strony internetowej jako takiego trwałego nośnika.

Ekspertyza w sprawie wymagań dotyczących trwałego nośnika informacji w unijnych i krajowych przepisach o usługach płatniczych Ekspertyza w sprawie wymagań dotyczących trwałego nośnika informacji w unijnych i krajowych przepisach o usługach płatniczych