CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego konferencje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego


Konferencje

Tytuł konferencji: Bezpieczeństwo i efektywność funkcjonowania portów lotniczych

Data i miejsce: 24 maja 2012 r., Warszawa

Organizatorzy: Przedsiębiorstwo Pańswowe "Porty Lotnicze" i Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych

Referenci: Krzysztof Banaszek, dr Maciej Bernatt, Filip Czernicki, prof. Anna Fornalczyk, dr Tomasz Ludwicki, Michał Marzec, prof. Alojzy Z. Nowak, prof. Krzysztof Obłój, prof. Tadeusz Skoczny,

Bezpieczeństwo i efektywność funkcjonowania portów lotniczych Pełny artykułZaproszenie

Pełny artykułSprawozdanie z seminarium zostało opublikowane w iKAR 2/2012

antitrust law procedure antimonopoly regulation sector regulatory specific control of concentration cartels agreements restricting monopolies dominance protection exemptions telecommunications  electronic communications air transport