CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego konferencje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencje

Tytuł: Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and European Perspective

Data i miejsce: Supraśl, 2.-4.07.2015

Organizatorzy: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego) oraz CARS

Kierownik Konferencji: Dr hab. Anna Piszcz (UwB)

Uczestnicy: ok. 40 osób z państw Europy Środkowej i Wschodniej (w tym z Polski)

W dniach 2-4 lipca 2015 r. w Supraślu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa HARMONISATION OF PRIVATE ANTITRUST ENFORCEMENT: A CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN PERSPECTIVE, zorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (Katedrę Prawa Gospodarczego Publicznego) oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (CARS). Konferencja była poświęcona w szczególności zagadnieniom związanym z koniecznością implementowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego

W konferencji wzięło udział ok. 40 osób różnych państw Europy Środkowej i Wschodniej, w tym ponad połowa z Polski.

International Conference on Harmonisation of Private Antitrust Enforcement outline Pełny artykułSprawozdanie

Program International Conference on Harmonisation of Private Antitrust Enforcement Pełny artykułProgram