CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego konferencje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencje

Tytuł: UOKiK i CARS nt. Ekonomia Ochrony Konkurencji

Data i miejsce: 13.-14.10. 2015 r., Centrum Konferencyjne UOKiK (00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1)

Organizator: UOKiK i CARS

Key speaker: prof. Anna Fornalczyk (COMPER Fornalczyk i Wspólnicy)

Moderatorzy: prof. dr hab. Krzysztof Obłój (WZ UW), mec. Jarosław Sroczyński (Markiewicz Sroczyński), prof. dr hab. Andrzej Sopoćko (WZ UW) i doc. dr Cezary Banasiński (WPiA UW)

Paneliści: B. Borkowska, J. Sroczyński, A. Sawicki, W. Szymczak i N. Szadkowski, M. Fornalczyk, W. Zatoń, B. Targański, Z. Jurczyk, Ł. Ziarko, J. Matuszczak-Piasta, J. Piechucka i M. Stryszowska, W. Dorabiaklski, J. Prokop i A. Karbowski, P. Semeniuk, K. Nizioł, M. Olender-Skorek

W dniach 13 i 14 października 2015 r. odbyła się konferencja nt. ekonomii ochrony konkurencji zorganizowana przez UOKiK i CARS.

W pierwszym dniu konferencji miało miejsce międzynarodowe seminarium nt. porozumień wertykalnych. Wzięli w nim udział przedstawiciele KE, krajowych organów ochrony konkurencji, przedstawiciele środowisk akademickich i praktyki. Folie prelegentów tej części konkurencji są dostępne na stronie internetowej UOKiK.

Drugiego dnia konferencji odbyły się cztery panele poświęcone wykorzystywaniu ekonomii w ochronie konkurencji, stosowaniu analiz ekonomicznych oraz przesłankom i warunkom wykorzystywania metod ilościowych w stosowaniu prawa ochrony konkurencji, a także ekonomii ochrony konkurencji i regulacji wobec praktyk antykonkurencyjnych.

Zrealizowany program Konferencja ekonomiczna CARS i UOKiK Pełny artykułZrealizowany program konferencji

Konferencja ekonomiczna CARS i UOKiK Folie panelistów 2. części konferencji Pełny artykułFolie panelistów 2. części konferencji