CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego konferencje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencje

Tytuł: Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective

Data i miejsce: Supraśl, 29.-30.06.2017

Organizatorzy: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego) oraz CARS

Kierownik Konferencji: Dr hab. Anna Piszcz (UwB)

Uczestnicy: ok. 50 osób z państw Europy Środkowej i Wschodniej (w tym z Polski)

cars cars cars cars

Supraśl 2

W dniach 29-30 2017 r. w Supraślu odbyła się 2. konferencja międzynarodowa Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i CARS w Supraślu pt. Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective, poświęcona efektom implementacji tzw. Dyrektywy odszkodowawczej (2014/104/UE) w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Organizatorzy wstępnie planują, że 3. konferencja w serii odbędzie się w roku 2019 albo 2020. W tegorocznej konferencji udział wzięło 35 osób, w tym 11 gości zagranicznych (reprezentowane kraje to Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Węgry).

Uczestnicy Konferencji otrzymali wydaną przez CARS książkę pt. Implementation of the EU Damages Directive in Central and Eastern European Countries. Edited by Anna Piszcz, Warsaw 2017, University of Warsaw, Faculty of Management Press, zawierającą raporty z implementacji Dyrektywy Odszkodowawczej przez wszystkie 11 państw członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej. Książkę można nabyć w Księgarni Wydziałowej Tomasz Biel, PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48) 22 822-90-42; fax (+48) 22 823-64-67; e-mail: info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

International Conference on Harmonisation of Private Antitrust Enforcement outline Pełny artykułProgram

Program International Conference on Harmonisation of Private Antitrust Enforcement Pełny artykułFormularz rejestracyjny

Galeria

Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective