CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego konferencje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencje

Tytuł: Konferencja Jubileuszowa Prof. Tadeusza Skocznego pt. „Ochrona konkurencji w czasach wyzwań”

Data i miejsce: 27.10.2017 r., Wydział Zarządzania UW, Warszawa

Organizator: Dziekan Wydziału Zarządzania UW i CARS

Moderator: Prof. dr hab. Stanisław Piątek, Uniwersytet Warszawski

Prelegenci: Prof. dr hab. Sławomir Dudzik, Uniwersytet Jagielloński; Dr hab., prof. INP PAN; Dawid Miąsik, Sędzia Sądu Najwyższego; Adw. Małgorzata Modzelewska-de Raad, Kancelaria Modzelewska & Paśnik; Dr hab., prof. UŁ Monika Namysłowska, Uniwersytet Łódzki

Dnia 27 października 2017 r. na Wydziale Zarządzania UW odbyła się uroczysta Konferencja Jubileuszowa Profesora Tadeusza Skocznego, Dyrektora CARS, pt. „Ochrona konkurencji w czasach wyzwań”. Ponieważ konferencja została zorganizowana z okazji jubileuszu 70-tych urodzin Profesora Skocznego, towarzyszyły jej laudacje wygłoszone na cześć Jubilata m.in. przez prof. dr hab. Alojzego Nowaka (Dziekana WZ UW), prof. Annę Fornalczyk (pierwszą Prezes Urzędu Antymonopolowego), prof. dr hab. Stanisława Piątka (zastępcę Dyrektora CARS), dr Macieja Bernatta, prof. Agatę Jurkowską-Gomułkę i prof. dr hab. Andrzeja Sopoćkę. Zostały także odczytane listy gratulacyjne od Prof. dr hab. Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prof. dr hab. Macieja Szpunara oraz od Dyrekcji Instytutu Kolejnictwa tj. dr inż. Andrzeja Żurkowskiego, dr inż. Andrzeja Massela i dr inż. Marka Pawlika.

W wydarzeniu brali ponadto udział sędziowie i przedstawiciele organów regulacyjnych, kancelarii prawniczych i przedsiębiorstw, w tym SSN Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf (Prezes Sądu Najwyższego), SSN Teresa Fleming-Kulesza (Prezes Sądu Najwyższego SSO), emeryt. SSA dr Stanisław Gronowski, Andrzej Turliński (Prezes Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), Dorota Karczewska (Wiceprezes UOKiK), Michał Holeksa (Wiceprezes UOKiK), Radosław Pacewicz (Wiceprezes UTK), Krzysztof Dyl (Wiceprezes UKE), Prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński (Sołtysiński Kawęcki Szlęzak & Wspólnicy), Dr Mirosław Antonowicz (Członek Zarządu PKP SA), a także liczni koledzy Profesora Skocznego z Wydziału Zarządzania i innych jednostek akademickich.

Podczas uroczystości Profesor Skoczny otrzymał Księgę Jubileuszową przygotowaną pod redakcją dr. Macieja Bernatta, prof. WSIiZ dr hab. Agaty Jurkowskiej-Gomułki, prof. UŁ dr hab. Moniki Namysłowskiej oraz prof. UwB dr hab. Anny Piszcz. Zwieńczeniem konferencji był panel dyskusyjny pt. „Ochrona konkurencji w czasach wyzwań” moderowany przez Prof. dr. hab. Stanisława Piątka (Uniwersytet Warszawski), w którym brali udział Prof. dr hab. Sławomir Dudzik (Uniwersytet Jagielloński), Dr hab., prof. INP PAN Dawid Miąsik (Sędzia Sądu Najwyższego), Adw. Małgorzata Modzelewska-de Raad (Kancelaria Modzelewska & Paśnik) oraz Dr hab., prof. UŁ Monika Namysłowska (Uniwersytet Łódzki).
Program

Konferencja Jubileuszowa Prof. Tadeusza Skocznego pt. Ochrona konkurencji w czasach wyzwań Konferencja Jubileuszowa Prof. Tadeusza Skocznego pt. Ochrona konkurencji w czasach wyzwań Konferencja Jubileuszowa Prof. Tadeusza Skocznego pt. Ochrona konkurencji w czasach wyzwań Konferencja Jubileuszowa Prof. Tadeusza Skocznego pt. Ochrona konkurencji w czasach wyzwań Konferencja Jubileuszowa Prof. Tadeusza Skocznego pt. Ochrona konkurencji w czasach wyzwań Konferencja Jubileuszowa Prof. Tadeusza Skocznego pt. Ochrona konkurencji w czasach wyzwań Konferencja Jubileuszowa Prof. Tadeusza Skocznego pt. Ochrona konkurencji w czasach wyzwań Konferencja Jubileuszowa Prof. Tadeusza Skocznego pt. Ochrona konkurencji w czasach wyzwań Konferencja Jubileuszowa Prof. Tadeusza Skocznego pt. Ochrona konkurencji w czasach wyzwań Konferencja Jubileuszowa Prof. Tadeusza Skocznego pt. Ochrona konkurencji w czasach wyzwań