CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego konferencje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencje

Tytuł: Seminarium „Wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej”

Data i miejsce: 07.03.2018 r., Wydział Zarządzania UW, Warszawa

Organizatorzy: CARS, Kancelaria Markiewicz & Sroczyński, Kancelaria Gessel

Moderatorzy: Mec. Waldemar Koper, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw; Prof. UW dr hab. Cezary Banasiński, Wydział Prawa i Administracji UW; Dr Dominik Wolski, Jeronimo Martins;

Prelegenci: Piotr Adamczewski, Dyrektor Delegatury UOKiK w Bydgoszczy; Paweł Ważniewski, UOKiK; Renata Juszkiewicz, Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji; Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka; Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania UW; Dr Maciej Bernatt, Wydział Zarządzania UW; Prof. UwB dr hab. Anna Piszcz, Katedra Prawa Gospodarczego i Publicznego, Uniwersytet w Białymstoku; Mec. Jarosław Sroczyński, Partner, Kancelaria Markiewicz & Sroczyński; Mec. Bernadeta Kasztelan-Świetlik, Partner, Kancelaria Gessel; Prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki; Dr Antoni Bolecki; Jacek Marczak, Zastępca Dyrektora Delegatury UOKiK w Bydgoszczy; Mec. Bartosz Turno, Partner, Kancelaria Wierciński, Kwieciński, Baehr

wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Pełny artykułZaproszenie

wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Pełny artykułSprawozdanie

wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Pełny artykułPrezentacje prelegentów

Galeria

Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej