CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego konferencje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencje

Tytuł: Seminarium „Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji”

Data i miejsce: 18.10.2018 r., Wydział Zarządzania UW, Warszawa

Organizatorzy: CARS, Kancelaria Modzelewska & Paśnik, Kancelaria SWKS

Wystąpienie wprowadzające: mec. Waldemar Koper, Prezes PSPP; dr Wojciech Dorabialski, UOKiK; Sarah Jacques, Contrast, Bruksela

Moderatorzy: dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, WSIiZ Rzeszów, Kancelaria Modzelewska & Paśnik; dr hab. Maciej Bernatt, CARS, Wydział Zarządzania UW

Prelegenci: dr Łukasz Grzejdziak, Uniwersytet Łódzki; mec. Łukasz Szymański, Unilever; mec. Małgorzata Modzelewska de Raad, Kancelaria Modzelewska & Paśnik; mec. Olga Sztejnert-Roszak, Kancelaria SWKS; mec. Maciej Syska, WSiP; mec. Michał Kaczorowski, Google; dr Artur Salbert, Kancelaria Modzelewska & Paśnik

Kancelaria Modzelewska & Paśnik wraz z kancelarią SWKS oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) była organizatorem seminarium pt. Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji, które odbyło się w dniu 18 października 2018 r. na Wydziale Zarządzania UW.

Organizacja seminarium była inspirowana wydaniem w lipcu 2018 r. przez Wolters Kluwer książki pt. Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska-Polska.

Wystąpienie wprowadzające poświęcone problemom dystrybucji z perspektywy praktyki UOKiK wygłosił dr Wojciech Dorabialski, dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji UOKiK. Gość specjalny, Sarah Jacques z brukselskiej firmy prawniczej Contrast, zreferowała aktualne wyzwania antymonopolowe dystrybucji z perspektywy europejskiej.

Pierwszy panel seminarium, moderowany przez prof. nadzw. dr hab. Agatę Jurkowską-Gomułkę z kancelarii Modzelewska & Paśnik, poświęcony był kształtowaniu swobody przedsiębiorców w ramach tzw. dystrybucji tradycyjnej. Dr Łukasz Grzejdziak z WPiA UŁ mówił o różnicach między europejskim i amerykańskim podejściem do wertykalnego ustalania cen. Mecenas Małgorzata Modzelewska de Raad z kancelarii Modzelewska & Paśnik przedstawiała złożone zagadnienia współpracy z dystrybutorami multibrandowymi. Mecenas Olga Sztejnert-Roszak z kancelarii SWKS prezentowała problematykę kontroli dostawcy nad dystrybutorem realizowanej poprzez prawo wglądu do ksiąg rachunkowych.

Drugi panel seminarium, moderowany przez dr. hab. Macieja Bernatta z CARS, koncentrował się na specyfice dystrybucji on-line. Mecenas Maciej Syska z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych analizował zasady współistnienia dystrybucji tradycyjnej i dystrybucji on-line. Mecenas Magdalena Kowalczuk-Szymańska z kancelarii SWKS prezentowała wyzwania dystrybucji za pośrednictwem platform internetowych, a dr Artur Salbert z kancelarii Modzelewska & Paśnik mówił o strategiach dystrybucyjnych w kontekście problematyki geoblokowania.

Seminarium zgromadziło niemal 100 uczestników - przedstawicieli kancelarii prawnych i prawników wewnętrznych przedsiębiorstw.

Dziękujemy wszystkim za udział w tym ciekawym wydarzeniu!

Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Pełny artykułZaproszenie

Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Pełny artykułSzczegółowy plan wydarzenia

 Pełny artykułPrezentacje

Galeria

Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji