CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego konferencje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencje

Tytuł: Europejski kodeks łączności elektronicznej - implementacja w prawie polskim

Data i miejsce: Warszawa, 24 czerwca 2019

Organizatorzy: CARS WZ UW, CBKE UWr.

Prelegenci: dr hab. Ewa Galewska; prof. dr hab. Sławomir Dudzik; r.pr. Jakub Woźny; r.pr. Wojciech Krupa; dr Artur Salbert; dr Andrzej Nałęcz; dr Mateusz Chołodecki; adw. Xawery Konarski, Wanda Buk - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji; Iwona Różyk-Rozbicka - Dyrektor Departamentu Prawnego w UKE; Jolanta Tropaczyńska – Dyrektor Biura Prawnego Orange Polska S.A.; Dariusz Trzeciak – przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji; prof. dr hab. Maciej Rogalski – Rektor Uczelni Łazarskiego; r.pr. Tadeusz Piątek

Moderatorzy: prof. Stanisław Piątek; dr hab. Maciej Bernatt; Adam Jasser

W dniu 24 czerwca 2019 r. odbyła się konferencja "Europejski kodeks łączności elektronicznej - implementacja w prawie polskim". Konferencja została zorganizowana przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW oraz Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej UWr. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób reprezentujących przedsiębiorców telekomunikacyjnych, izby gospodarcze sektora telekomunikacyjnego, kancelarie prawnicze, nadawców telewizyjnych i ośrodki naukowe zajmujące się telekomunikacją. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W pierwszej części konferencji przedstawiono osiem referatów prezentujących główne zmiany wynikające z Kodeksu dla polskiego sektora telekomunikacyjnego oraz ocenę możliwych sposobów implementacji tych zmian w krajowym porządku prawnym. W drugiej części przeprowadzono dyskusję panelową, która skupiła się na ocenie różnych wariantów prac legislacyjnych nad ustawą implementującą Kodeks, w szczególności wariantów polegających na przygotowaniu nowego Prawa telekomunikacyjnego (Prawa komunikacji elektronicznej) oraz nowelizacji obowiązującej ustawy, z przeniesieniem części rozwiązań wymaganych Kodeksem do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Europejski kodeks łączności elektronicznej - implementacja w prawie polskim Pełny artykułProgram

Europejski kodeks łączności elektronicznej - implementacja w prawie polskim Pełny artykułSprawozdanie

Prezentacje prelegentów

Andrzej Nałęcz

Artur Salbert

Jakub Woźny

Wojciech Krupa

Xawery Konarski

Galeria

Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego