CARS conferences
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Conferences

Title: Seminar on new Polish law against abuse of bargaining power in food supply chain

Place and date: 07.03.2018, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

Organizer: Centre for Antitrust and Regulatory Studies (CARS), Kancelaria Markiewicz & Sroczyński, Kancelaria Gessel

Speakers: Piotr Adamczewski, Dyrektor Delegatury UOKiK w Bydgoszczy; Paweł Ważniewski, UOKiK; Renata Juszkiewicz, Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji; Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka; Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania UW; Dr Maciej Bernatt, Wydział Zarządzania UW; Prof. UwB dr hab. Anna Piszcz, Katedra Prawa Gospodarczego i Publicznego, Uniwersytet w Białymstoku; Mec. Jarosław Sroczyński, Partner, Kancelaria Markiewicz & Sroczyński; Mec. Bernadeta Kasztelan-Świetlik, Partner, Kancelaria Gessel; Prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki; Dr Antoni Bolecki; Jacek Marczak, Zastępca Dyrektora Delegatury UOKiK w Bydgoszczy; Mec. Bartosz Turno, Partner, Kancelaria Wierciński, Kwieciński, Baehr

wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Full articleInvitation

wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Full articleReport from the Seminar

wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Full articleSeminar Presentations

Photos

Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Konferencja wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej