CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego publikacje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego


Książki i periodyki

Tytuł: Polish Airports in the European Union – Competitive Challenges, Regulatory Requirements and Development Perspectives.

Redaktorzy: Filip Czernicki I Tadeusz Skoczny

Autorzy: Maciej Bernatt, Filip Czernicki, Agata Jurkowska-Gomułka, Dariusz Kaliński, Igor Komarnicki, Michał Kozłowski, Elżbieta Krajewska, Tomasz Ludwicki, Michał Mijal, Tadeusz Skoczny, Aleksandra Wąsowska, Anna Żebrowska-Dreger.

Seria: „Podręczniki Monografie” 13

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-63962-25-8

Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję Trzynasta publikacja z serii Podręczniki i Monografie CARS. Powstała ona na podstawie raportów z badań przeprowadzonych w latach 2009-2011 w ramach projektu badawczego „Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i Polsce”, zrealizowanego przez zespół pracowników naukowych Wydziału Zarządzania UW oraz pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego – Porty Lotnicze.