CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego publikacje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje

Tytuł: Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych czempionów

Autor: Rajmund Molski

Seria: „Podręczniki Monografie” (17)

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-63962-84-5

Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych czempionów Polityka promowania przez państwo tzw. narodowych czempionów budzi kontrowersje, co prowokuje ożywioną debatę w kwestii zasadności tej polityki. W debacie tej wciąż pada więcej pytań niż odpowiedzi. Kluczowy problem sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy przedsiębiorstwa te powinny powstawać samoistnie, czy raczej aktywną rolę w procesie ich tworzenia i wzrostu powinny odgrywać władze państwowe, i na czym ewentualnie to wsparcie miałoby polegać? Odpowiedzi wymaga też pytanie o rzeczywisty wymiar polityki promowania narodowych czempionów realizowanej w praktyce przez różne państwa, a także o jej zgodność z szeroko rozumianym prawem i polityką ochrony konkurencji. Jakkolwiek pytania te zyskały szczególną doniosłość w okresie nasilonej interwencji publicznej w gospodarkę doby kryzysu, ich aktualność nie ogranicza się bynajmniej do tego okresu. Celem prezentowanej monografii jest próba choćby częściowej odpowiedzi na postawione wyżej fundamentalne pytania.