CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego publikacje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje

Tytuł: Przemiany w polskim sektorze pocztowym

Redakcja naukowa: Tadeusz Skoczny

Seria: „Podręczniki Monografie” (23)

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-65402-40-0

Przemiany w polskim sektorze pocztowym Książka zawiera materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym, zorganizowanej 9 listopada 2015 r. na WPiA UŁ przez Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego pod patro­natem honorowym Prezesa UKE oraz patronatem CARS, Krajowej Izby Radców Prawnych, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych.
Zasadniczym celem konferencji było przeanalizowanie przemian zachodzących w polskim sektorze pocz­towym, w tym w szczególności postępów w zakresie liberalizacji rynków usług pocztowych. Dyskusji poddano jednak nie tylko regulacyjne wa­runki liberalizacji tych rynków oraz zapewnienia świadczenia powszechnych usług pocztowych, ale także wpływ pozaregulacyjnej ingerencji państwa w tym sektorze.