CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego publikacje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje

Tytuł: Implementation of the EU Damages Directive in Central and Eastern European Countries

Redaktor: Anna Piszcz

Recenzenci: Prof. Dr. Josef Bejcek, Masaryk University Brno, oraz dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚl, University of Silesia i adwokat generalny TSUE

Seria: „Podręczniki Monografie” (24)

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-65402-52-3

Implementation of the EU Damages Directive in Central and Eastern European Countries Ukazała się właśnie w wersji papierowej (i będzie tylko w wersji papierowej) 24. publikacja CARS z serii „Textbooks and Monographs” pt. Implementation of the EU Damages Directive in Central and Eastern European Countries. Edited by Anna Piszcz, Warsaw 2017, University of Warsaw, Faculty of Management Press. Książka zawiera raporty z implementacji tzw. Dyrektywy Odszkodowawczej przez wszystkie 11 państw członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej (Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry).
Książkę można nabyć w Księgarni Wydziałowej Tomasz Biel, PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48) 22 822-90-42; fax (+48) 22 823-64-67; e-mail: info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl